Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 20

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 20

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

§ 6.

18

DE KEEKVOOGDIJ IN HARE ZELFSTANDIöHEID.

was het College voor het bestuur der Gemeente, de Commissie was he College voor het bestuur vati de Kerkgebouwen, enz. Vandaar haar titel, niet van „Beheer," maar van Bestuur. Dit ten deele lelfslandige karakter der Kerkvoogdij trad dan ook niet haar geboorte, in haar samenstelHng en door haar titel in het Een gewone licht, maar bleek even duidelijk uit hare grondregeling. Kerkeraads-Commissie ontvangt toch alleen eene Instructie, geen Reglement. Het denkbeeld zelf van „Reglement''' onderstelt reeds, dat een afzonderlijke kring met eigenaardige bevoegdheid te regelen zij; terwijl omgekeerd een Instructie slechts orders inhoudt, door een lastgever op De Kerkvoogdij daarentegen ontving een ^Rezijn" lasthebber verstrekt. juist aanduidende, dat de Kerkvoogdij deels zeer Instructie,'^ en qïement enkel

een

bij

eio-en

kring vormde, die zelfstandige regeling behoefde, en slechts ten was en als zoodanig door hem geïn-

deele Fasthebber van den Kerkeraad strueerd.

Dientengevolge

behoorde het dan ook tot de roeping van de Kerk-

vooödij (volgens art. 3 van het lilde hoofdstuk) om het haar toevertrouwde „nimmer aan eenig ander Bestuur over te geven"; eene bepaling die geen overzin zou hebben gehad voor een niet ten deele zelfstandig College mits niemand van een gewone Commissie, tenzij deze daartoe gelast en ;

eenig goed of beheer overnemen kan. Evenzoo wierd, cavillatiën, bij art. 16 aan de Kerkvoogdij macht „den Grooten Kerkeraad, als het besturend rechten in verleend, om c. q. Colleo-e der Gremeente'', zonder naderen lastbrief, te vertegenwoordigen. Terwijl eindelijk oprijzende moeielijkheden over de grenzen van de wederzijdsche bevoegdheid van beide Colleges, t. w. Kerkeraad en Kerkvoogdij, niet, gelijk bij elke wezenlijke Kerkeraads-Commissie, ter eerste en ter laatste instantie door den Kerkeraad moesten worden uitgemaakt, maar volgens artt. 9, 10 en 11 van het vierde hoofdstuk, ter eerste instantie door een gemengde Commissie van arljitrage, ter tweede instantie door den Kerkeraad en ter laatste instantie door de Gemeente. Deze artikelen luidden op blz. 25 van het reglement aldus:

o-evolmachtigd ter

zij,

voorkoming van

Art. 9. Voor alle zaken, van welke het nog twijfelachtig zoude kunnen worden, of dezelve aan de Commissie zijn opgedragen of ;

verkiest op zich te nemen gelijk ook, bij geschillen, zal de Commissie zes ontstaande haar onder onverhoopte,

welke

van

zij

hare

daarbij

zes

dm-ft

niet

leden

of

Grooten Kerkeraad verzoeken geene leden der Commissie, te voegen, der genoemde gevallen en geschillen, bij

benoemen en den

van de

zijnen,

aan welke de beslissing meerderheid, zal worden overgelaten.

Art.

komen, raad

10.

Indien men,

oj)

deze wijze ook, tot geen besluit kan

niet verkiest te besluiten, zal de geheele Groote Kerkemeerderheid uitspraak doen, maar zullen, in geval van ge-

of

bij

van denzelven, welke tevens leden der Commissie ge>n deel mogen nemen in deze raadplegingen.

schillen, die leden zijn,

Ait'i'.

11.

Wanneer naar

het oordeel der Commissie en van den

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 20

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's