Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 60

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 60

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

:

58

§

TWEEËRLEI METHODE TOT STUITING VAN HET MODERNISME.

^'^-

dagen, niet het minste deze eigene Classicale Memorie, toont het dan ook overvloediglijk, hoe het Classicaal Bestuur zich van deze bevoegdheid volkomen bewust was en is en de tegenwoordigheid in zijn midden van mannen Posthumus Meyjes, De Graaf, Vos, Van der als de heeren Adriani, Dussen, Höveker, allen leden van den Amsterdamschen Kerkeraad, maken het ondenkbaar, dat het Classicaal Bestuur geen kennis zou hebben gedragen van het feit, dat er Moderne prediking te Amsterdam bestond. Ook zijn de personen niet in absoluten zin van het College te scheiden, en zou men zoo zeggen: Indien er aan den Kerkeraad een verwijt van wordt gemaakt, dat tegen het Modernisme geen klachten bij het Classicaal Bestuur inkwamen, en bijaldien het plicht voor Dr. Kuyper c. s. ware geweest, deze wel in te dienen, waarom deden de heeren Adriani, De Graaf, Posthumus Meyjes, Vos, Van der Dussen, Hermanides en Höveker Ook zij zaten toch in dien zelfden raad. Ook zij dit dan zelven niet? stonden tegenover de Gemeente onder gelijke verplichting. Ook zij zeggen, dat zij de prediking van het Modernisme verderfelijk achten voor de Kerke Gods. En gaat het dan aan, om aan anderen nalatigheid te verwijten, op een stuk, waarin men zelf stil zat en niets deed? -Ja, zou men bij deze zonderlinge klacht van het Classicaal Bestuur niet bijna zelfs aan ontstentenis van zedelijken ernst denken, indien men weet, dat juist dezerzijds herhaaldelijk icel klachten zijn ingediend, maar dat het Classicaal Bestuur deze klachten gedurig met excepties van de baan schoof? Klachten zijn ingediend in de jaren 1871, 1873, 1875, 1876 en 1877 \), maar zie nu aan een tweetal voorbeelden, hoe deze door het Classicaal Bestuur bejegend zijn. Uit de Kerkeraadsvergadering van 16 October 1873 wierd een Concept-klacht tegen Ds. Van Gorkom doorgezonden aan het Classicaal Bestuur, maar wegens zekere informaliteit op den 13 Maart 1874 opgeschort, in afwachting of het Classicaal Bestuur, van de zaak in nu zelf intervenieeren zou ~). En wat vernam men kennis gesteld toen in de vergadering van 16 April 1874 ? Dit, dat het Classicaal Bestuur geïntervenieerd had, ja, maar hoe ? „Niet in dien zin", zoo be„dat het de klachten door den Kerkeraad tegen den heer richtte het, Van Gorkom ingebracht, overneemt. Hiervan wordt het weerhouden door den ingewikkelden toestand onzer Kerk ten opzichte van de belijdeniscpiaestie.'" (zie verder Archief No. 3349 A.) „Daar het Classicaal Bestuur nu geroepen is te trachten de te zijner kennis gekomen verkeerdheden ;

,

fol. 39, 64, 76, 101, 113, 286, 323, 839, 340, 369. ~) Kerkeraadsnot., fol. 101. Waar men leest: Rapport der Commissie in zake de candidaat-aannemelingen van den Hr. G. van Gorkom, betreffende een schrijven van het Classicaal Bestuur van Amsterdam, d.d. 2 December 1873, meldende, dat, z. i. in de toet de aamoijzing ontbreekt om recht te sprehen in zalce een klacht, niet namens anderen, maar oj) eigen initiatie/ ingediend (zie Archief 329 7). //Op de in het rapport omschreven motieven, stelt de Commissie voor „aan het Classicaal Bestuur te melden, dat de Kerkeraad in afwachting van de interventie van dit Bestuur, zijn klacht voorloopig voor onbepaalden tijd ojyschorf' (zie Archief 3326)". Ij)

Kerheraadsprotoc,

357, 360, ,7

363, 367 en

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 60

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's