Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het dreigend conflict. - pagina 79

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het dreigend conflict. - pagina 79

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

77 voortvloeien. Niet, gelijk vanzelf spreekt, om van zulke overwegingen het beginsel der gehoorzaamheid aan Gods Woord ook maar eenigszins afhankelijk te stellen. Maar om, met dat beginsel tot .uitgangspunt, tevens te overwegen, wat zou kunnen gedaan worden, om de dreigende schade nog zooveel mogelijk af te wenden. Van die overwegingen was de slotsom, dat er op dit oogenblik reeds het volgende te doen was. Vooreerst moest de gemeente alhier worden ingelicht over de zaak, die bij haren Kerkeraad aanhangig is. Voorts moest nog het uiterste beproefd worden, om den opgelegden dwang van den Kerkeraad af te wenden en moest tevens gezorgd worden, dat bij eventueele botsing en scheuring de verantwoordelijkheid daarvoor neerkomt op de hoogere Kerkbesturen. En eindelijk moest van den aanvang af worden toegezien, dat in ieder geval de Amsterdamsche Kerk zich niet losmake van den band, die van oudsher gelegd is tusschen haar en de andere Kerken van Gereformeerde :

belijdenis.

Het

dezer punten opgedragen.

eerste

uwe Commissie

was reeds met zooveel woorden

En overeenkomstig

die opdracht

aan heeft

Predikbeurtenblad van 26 December 11. een korte uiteenwaardoor de gemeente voorloopig althans eenigsterwijl zij tevens gezorgd heeft voor de samenstelzins is ingelicht ling eener uitvoerige Memorie, omtrent welker uitgave reeds met een uitgever is overeengekomen, en die eerstdaags verschijnen zal. En wat de andere punten aangaat, heeft zij gemeend U te moeten voorstellen, van het te nemen besluit officieel kennis te geven aan de Algemeene Synode, aan alle de Kerkeraden der Hervormde gemeenten hier te lande, aan de diakenen onzer gemeente, aan hare gemachtigden in het Kiescollege, aan de leden der Kerkelijke Commissie, en aan de jeugdige gemeenteleden, voor welke de attesten zijn aangevraagd welke kennisgeving dan zóó worde ingericht, dat zij aan het waartoe uwe Commissie de hierna beoogde doel kan beantwoorden volgende concepten aan uw oordeel onderwerpt. zij

in het

zetting doen plaatsen, ;

:

;

Aan de Algemeene Synode.

De Kerkeraad van Amsterdam onder

aanroeping

van

is op heden, den ... Januari 188t», den Naam des Heeren saamgekomen om te te doen stond tegenover den last, hem door de ,

overwegen wat hem Hoogere Kerkbesturen opgelegd.

Die last houdt in dat de Opzieners van de Gemeente onzes Heeren Jesu Christi aar? personen, die zich (gelijk onze Catechismus het in vraag 82 zoo juist uitdrukt) //met hun bekentenis als ongeloovige menschen aanstellen' door het afgeven der gevraagde attesten den toegangtot den Heiligen Disch des Nieuwen Verbonds zullen helpen ontsluiten. Aanneming van lidmaten toch is toelating van gedoopte leden deigemeente tot het Heilig Avondmaal, en het is voor dat doel, dat ook ,

1

,

deze Attesten zijn gevraagd.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's

Het dreigend conflict. - pagina 79

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's