Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 65

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 65

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

§18.

DE KEKKEKAAD ONDER IRENISCH REGIME.

63

hiervan aan de geschorste Kerkeraadsleden een verwijt schijnt te maken. Althans opJ)lz. 13 leest men daar: „In

datzelfde jaar

ontsloeg de Kerkeraad den godsdienstonderHoe dit was toegegaan,

wijzer MoiiRMAN uit den dienst der gemeente.

en jare

Personen

zal

gehouden

deze collecte niet dit

plaats

hebben.

Na

discussie

betreffende de ten vnrigon

wordt op voorstel van den heer Feringa besloten, houden. De heer Hessel verzoekt aanteekening tegen

collecte, te

besluit."

Mei 1879

(ibid. blz. 349): //Ingekomen eene missive van het Class. 31 Maart 1.1., houdende verzoek om op het besluit, geene collecte voor Noodlijdende Kerken en Personen Ie houden, terug te komen. //Tevens komt in behandeling het Rapport van de Commissie in zake aanvragen voor extra-collecten. Een voorstel van den heer Hövtlcer, om de behandeling uit te stellen, wordt verworpen. //De Commissie [voorzitter Dr. Vos] stelt voor: //l^. Evenals vroeger twee inzamelingen te doen houden, de eene ten behoeve van Noodlijdende Personen, de andere ter voorziening in geestelijke behoeften. ii'i^. Uit de opbrengst van eerstgenoemde collecte te ondersteunen: van predikanten uit de Classis; //«. weduwen en weezen nb. predikantsweduwen en weezen binnen de Classis woonachtig nc de nagelaten betrekkingen van predikanten in ruimeren kring. //Voorts deze inzameling te doen plaats hebben in de maand April; dit jaar echter in Juni e. k. .5

Bestuur

d.d.

;

wordt aangenomen.

//Punt 2

Aan

de collecte ter voorziening in geestelijke behoeften eene en bepaalde bestemming te geven, en haar voorshands te doen dienen ter uitbreiding van het godsdienstonderwijs. //De heer Vos stelt voor, als amendement erbij te voegen: //althans dit jaar." De heer Hoedemaker stelt voor, er bij te voegen: wen de opbrengst te storten in de kas der Commissie voor godsdienstonderwijs." //Een voorstel van den heer Gunning, om de zaak uit te stellen tot na de behandeling van punt 5 der Agenda, waarin deze collecte ingrijpt, wordt afgestemd, en het amendement- Fos en Hoedemaker aangenomen. //Wordt goedgevonden die collecte in October te houden, op door het Moderamen te bepalen dag. HH. Collectanten zullen verzocht worden, zich met beide inzamelingen te belasten. //40. Eene vaste Commissie in het leven te roepen, met opdracht, om de gecollecteerde gelden naar de aanwijzing van den Kerkeraad, boven vermeld, uit te deelen, en jaarlijks in de maand Januari rekening en verantwoording te doen. //Dit wordt goedgevonden, en aan de thans gerapporteerd hebbende //S^.

])1aatseltjl-e

'

Commissie

is verzocht, diligent te blijven. //Aan het Classicaal Bestuur zal, in antwoord op zijn schrijven, kennis gegeven worden van de te houden collecte ten behoeve van Noodlijdende Personen, in punt 2 hierboven vermeld."

3

Mei

1880

(ibid.

blz.

376):

,/Het

bestuur van het College van

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 65

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's