Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 51

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 51

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

ij

lö.

,uEi;.A.\i>"

EN'

UK

49

-bkoeuekkking".

kunnen zijn niet de cosstumen eener goede vergadering ? Want wel zegt de Classic4*ti^ Memorie, dat hierdoor te Icort wierd gedaan aan het recht „der herders en leeraars, die in de eerste plaats geroepe^ zijn om den Kerkeraad en de Gemeente te leiden", maar zij vergeet daarbij, dat Dr. Kuyper, Dr. Van Konkel en Ds. Van Son, die achtereenvolgens „Beraad" presideerden, zelven ook „herders en leeraars" waren; en veel erger nog vergeet zij, nit Gods Woord of de Reglementen het bewijs te voeren, waarbij aan herders en leeraars zulk een leidingsrecht is toegekend. Wat toch art. 21 van het Synodaal Reglement op de Kerkeruden zegt, dat aan predikanten is opgedragen „het besturen van de vergaderingen van den Kerkeraad", slaat uitsluitend op het leiden van den yany der debatten, ziet dus alleen op den tijdelijk voorzittenden predikant, en geeft aan de predikanten buiten den voorzitter geen enkel meerder recht in de Kerkeraadsvergaderingen dan elk ander lid bezit terwijl de voorzitter, wel verre van meer te adviseeren dan de anderen, integendeel juist als voorzitter ternauwernood adviseeren mag. Dat in „Beraad" geheimhouding was opgelegd en ieder lid, tenzij hij vooraf waarschuwde, verplicht was aan de voorstellen die van Beraad uitgingen, zijn stem te leenen, is waar, en nog moet het recht voor elke club gemaintineerd, om zulke bepalingen vast te stellen. Voor zoover in deze bepalingen iets ergerlijks of schuldigs mocht worden gezien, is hiervoor bovendien volkomen absolutie verleend door het boven afgedrukt getuigenis van 16 Maart 1874; terwijl de „Broederkring", gelijk de Classicale Memorie op biz. 13 terecht opmerkt, juist het tegenovergestelde systeem volgde en elk lid vrij liet. Minder nog valt in te zien, wat het Classicaal Bestuur er toch in vinden mag, dat én Beraad én de Broederkring voor te honden stemmingen candidaten aanbeval. Sinds wanneer is dit ongeoorloofd geworden ? Als er leden te kiezen zijn voor de Staten-Generaal of Provinciaal, maken mannen van alle partijen zich op, om heel het land of heel de provincie door, in alle bladen en op alle aanplakborden geheel hetzelfde te doen. Toen in 1867 artikel 28 hier ter stede wierd ingevoerd, hebben de pre dikanten, die thans meerendeels het Classicaal Bestuur uitmaken, eigener beweging een nog bestaande kiesvereeuiging opgericht, om candidaten aan te bevelen. En zelfs in het Kiescollege, ja, voor de nog kleinere Classis, hebben deze zelfde heeren geheel dezelfde gedragslijn gevolgd. Nog onlangs, toen op 11 Januari het Kiescollege was saamgeroepen, en dus na de schorsing, is door de Irenischen evengoed als door de Gereformeerden een gednikl lijstje van aanbeveling rondgedeeld. Waarom zou het nu niet geoorloofd zijn voor keuzen in den Kerkeraad, een e vergadering van 148 leden, juist hetzelfde te doen, wat men blijkens eigen voorgang en voorbeeld geoorloofd en plichtmatig achtte voor Classis, en wat iedere partij in alle land en Kiescollege en Gemachtigdencorps onder alle volk doet voor de politieke stembus ? Wel dient toegestemd, dat door den invloed dezer candidatenlijsten de Irenischen achtereenvolgens in onderscheidene coinmissiën en posten door Gereformeerden zijn vervangen, en kan men zich zeer wel voorstellen, dat dit voor deze niet-herkozenen minder aangenaam was, mjuir uit wat hoofde zou dit „ergerlijk" of „schuldig" zijn t;- keurcny Iiinners, de ;

,

4

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 51

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's