Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 39

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 39

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

§

11.

UK.

KÜYPEH TE AMsTEKMAM.

Aan den Eerwaarden -^

der Ned. Herv. Gemeente

37

Algenieenen Kerkeraad te

Amderdam.

Weleerwaarde en Eerwaarde Ileeren!

'

In de Vergadering van het Presbyterie werden duur een der leden eenige bezwaren medegedeeld tegen de thans gevolgd wordende wijze van de benoeming der leden voor de Commissie tot beheer over de kerkgebonwen, goederen, fondsen en inkomsten der Gemeente

en be])aald daarover dat de Algemeene Kerkeraad bij die l>enoeming is aan de voordrachten die hem worden gedaan door de verschillende Collegiën die in de Commissie zijn vertegenwoordigd. Het meest echter wordt op ziine vrijheid inbreuk gemaakt door de gedwongen keus van Gemeenteleden die door de Commissie zelve worden voorgesteld, en vooral ten aanzien van deze laatsten werd het voorstel gedaan om eene wijziging in den thans bestaanden regel

gebonden

te

pi'ovoceeren.

Bij de behandeling van deze zaak in de vergadering, gehouden 23 December 11. is gebleken P. dat de meerderheid der vergadering de medegedeelde bezwaren als gegrond erkende, doch tevens 2. dat de meerderheid eene algemeene wijziging wenschelijk :

achtte.

Op grond hiervan werd door het Presbyterie besloten aan uwe vergadering voor te stellen P. Om alle voordrachten bij eventiieele vacatiën in de Commissie tot beheer over de kerkgebouwen, goederen, fondsen en inkomsten der Gemeente te laten vervallen zoodat de Algemeene Kerkeraad geheel vrij blijve in zijne keuze. 2^, Om, indien uwe vergadering, na in verband met Art. 41 van het Reglement, de Commissie bovenbedoeld gehoord te hebben, zich met dat voorstel vereenigt, alsdan de volgende wijzigingen in de reglementen te doen plaats hebben; als: a. Art, 53 van het huishoudelijk reglement voor den Algenieenen Kerkeraad. De leden der Commissie tot het beheer over de kerkgebouwen, goederen, fondsen en inkomsten der Gemeente worden door den Algenieenen Kerkeraad benoemd in de vergadering van Maart (zie Art. 7) met inachtneming van het Algemeen Reglement en instructie voor de Commissie. Art. 3 van het laatst bedoeld reglement vour de Commissie. b. De leden dezer Commissie worden bij yeheinie stemmin»; en volstrekte meerderheid benoemd door den Algemeenen Kerkeraad in de vergadering van Maart. Zie Artt. 7 en 53 van het huishoudelijk reglement voor den Algenieenen Kerkeraad. c. Art. 5, alinea 2 van hetzelfde reglement. Ingeval een lienoemde bedankt, zal een nieuwe benoeming plaats hebben volgens Art, 3 en wordt de plaatsvervanger afzonderlijk aan de Gemeente voorgesteld. :

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 39

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's