Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 122

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 122

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

OPENBAAR SCHKIJVEN.

120

waaromtrent het heeft geoordeeld, dat het aanleiding zou kunnen geven tot ontzetting uit eene kerkelijke bediening, en dat het een geruchtmakend bezwaar was van ergerlijken aard. Het heeft dientengevolge, naar art. 47, 3^'^ \[([ yan het aaDgehaalde reglement, al de bescheiden tot de zaak betrekkelijk opgezonden aan het Provinciaal bestunr, en, wat het dan ook alleen doen mocht als rechter van instructie, krachtens art. 48 de voorloopige schorsing uitgesproken. Zelfs indien men dus aanneemt, dat

door

die

schorsing

het

Classicaal bestuur tijdelijk in de

waarneming van de bediening der geschorsten moest voorzien, en wat die voorziening betreft, bet Provinciaal bestuur voor het bestuur subintreerde, bracht dit geene verandering in de onderwerpelij ke tucht zaak. De voorloopige schorsing door het Classicaal bestuur als rechter van instructie kon nooit ten gevolge hebben, dat het Provinciaal bestuur wegviel en verdween, met dit gevolg, dat het noch deed wat des Classicalen bestuurs was, dewijl daarbij het voorloopig onderzoek was afgeloopen en volgens art. 48 de provisioneele uitspraak gegeven, noch, volgens art. 50 van het aangehaald reglement, wat het zelf had behooren te doen, als tredende daarvoor de Classicaal

Synode

in zijne plaats.

Ook

al het Provinciaal bestuur den IS*^" heeft dus 1886 een besluit genomen, om in de plaats van het Classicaal bestuur te doen wat des Classicalen bestuurs is, en al ware dat besluit wettig, dan kan het daardoor aan de reeds 4 Januari bevorens door het heusche Classicaal bestuur voorloopig geschorsten den waarborg van de artt. 14 en 15 van het A. R. niet ontnemen. Eene door de Synode in onze tuchtzaak gegeven uitspraak als rechter in eersten aanleg zouden de daarbij betrokken lidmaten niet verplicht zijn volgens art. 6 van het Er zou Regl. voor Kerk. Opzicht en Tucht te eerbiedigen. geen vonnis zijn.

Januari

Wij hechten met onze gansche ziel aan ernstige handhaving van kerkelijk opzicht en tucht in de gemeente. Wij achten dit een der kenmerken der waarachtige Kerk. Doch zal dit naar betaamt geschieden, zoo behooren vóór alles zij, aan wie de toepassing der tuchtmiddelen is toevertrouwd, zich stipt aan hunne ambtsplichten te houden. Gelijk in ieder strafrecht, zoo geldt ook in het kerkelijke dat het feit nauwkeurig moet zijn omschreven en rechtskundig gequalificeerd. „De feiten, welke het onderwerp der beoordeel ing hebben uitgemaakt moeten ,

nauwkeurig worden liegl.

voor

Kerkelijk

o m s c h r e v e n", beveelt art. 2 1 Opzicht en Tucht, „alsmede de daaruit

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 122

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's