Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het dreigend conflict. - pagina 39

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het dreigend conflict. - pagina 39

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

37 ware hel mei den strijd, om de gemeente bij den Woorde houden, gedaan. Ten einde de macht, die hier nog voor den Woorde Gods slaan kan, te breken, moest dus we! het uilersle gewaagd, om deze sterking van het Vrij Beheer te voorkomen. Een poging die wel mislukte, maar wier mislukking op de hoogere Besturen dan ook zulk een ongunstigen indruk heeft gemaakt, dat reeds daags (laaraan, onder dagteckening van 15 December bij den Voorzitter des Kerkeraads een schrijven van het Classicaal Bestuur inkwam, waarin vóór 1 Jan. 1886 opgave gevraagd wierd van de namen der leden, die vóór deze wijzigingen hun stem hadden gegeven. Eerst op 28 December kon de vergadering hierop besluiten, en stelde toen dit stuk in handen van een gevolmachtigde Commissie, dewijl tien leden, gebruik makende van een recht hun door ons Huishoudelijk Reglement toegekend, het beter keurden in zoo ernstige zaak dan

Icn,

Gods

Ie

niet overijld te besluiten.

Vreemd niet waar ? En in 18G9 én in 1875

heeft de Synodale Hiërarchie

gepoogd de

hand op ons Beheer te leggen. Tot tweemaal toe moest ze

dit pogen opgeven. Amsterdam bleef vrij. Maar nu in 1885 waagt ze de poging nogmaals? nu niet rechtstreeks, maar zijdelings; en zet dit pogen met zulk een overhaasting

zelfs de Kerstdagen en het einde des jaars door deze gemoesten beroerd worden. Het ligt vooralsnog niet op den weg onzer Commissie zich breeder

door,

dat

schillen

over deze nevenquaestie

Een ieder

gevoelt

uit

te

laten.

intusschen,

dat het één strijd is, die én voor het Vrij Beheer én voor de Vrijheid om naar Gods Woord te handelen, thans door den Kerkeraad gestreden wordt. Iets wat dan ook zeer duidelijk uitkwam in den Algemeenen Kerkeraad, waar bijna geheel dezelfde personen, die tegen het Vrije Beheer stemden, ook hun slem onthielden aan de betuiging van sympathie aan den Bijzonderen Kerkeraad. Heel het dreigend Conflict blijft zich dan ook feitelijk om deze ééne, alles beheerschende vraag bewegen » of iemand wie dan ook :

den Kerkeraad dwingen

mag om

tegen Gods

§

Woord

te

handelen!''

14.

GODS WOORD BESLIST DE ZAAK. Niet ten onrechte is, in verband hiermee in de vergadering van den Algemeenen Kerkeraad van 14 December 1885 van de tegenstemmende Bedienaren des Woords gevergd, dat zij uil den Woorde Gods zouden aanloonen, dat het afgeven van deze attesten voor het uitgesproken doel, om tot het H. Nachtmaal te worden toegelaten, wel ,

geoorloofd was.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's

Het dreigend conflict. - pagina 39

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's