Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 53

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 53

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

§ 16.

HET BEHEERSPLAN VAN DR. VAN KONKEL.

51

ZOO dikwerf een prediker, met een geschreven predicatie optredende, toch met de Jïemeente bidden durft, dat de Heere onze God hem het woord der waarheid op de lippen legge. Erger nog, dan dient het ook spotten met het gebed te heeten, zoo dikwijls het brood voor lieel den dag en voor heel het huisgezin door den bakker bezorgd is, en de huisvader desniettemin bidden durft: „Onze Vader, die in de hemelen zijt, geef ons heden (ms dagelijksch brood." Noch iets ergerlijks daarentegen noch

zweem van den,"" die

spotternij zal

aan

alle

hem gevonden worgebed ontkomen, niet

in al ditzelfde bidden door

dualistische opvatting van het

langer in wat men noemt „ziekelijken" of „lijdelijken'^ zin het werken voor en het bidden om het brood, naar eisch der Schrift vaneen scheidt. En hiermee is alles gezegd wat over deze clubs behoeft gezegd te worden. Alleen zij nog herinnerd, dat de Broederkring niet meer dan zes- a zevenmaal 's jaars saamkwam dat vele van deze avonden voor lezingen over Kerkrecht bestemd waren; dat vele ;j /W-geschorsten, o. a. de heereu Van der Dussen, zelf lid van het Classicaal Bestuur, Ds. Krayenbelt, Ds. Deetman, Ds. Geselschap, Ds. Van der Horst er leden van waren; terwijl Ds. P. van Son, die wel geschorst wierd, er niet aan meedeed; en eindelijk dat de notulen van den Broederkring door reporters van het Nieuws van den Darj en van de /l/>i.9/c/Y/rt;>i/;<er onderzocht zijn, die beide eenstemmig verklaarden, dat er niets bedenkelijks, meest slechts zeer gewone discussie, in gevonden wierd. ;

§

De

IG.

Met Beheersplan van Dr, Tan Monkel,

Classicale

Memorie

acht alleronbetamelijkst ergerlijk

en

zelfs

„onbeschaamd", hetgeen de Kerkeraad van Amsterdam in zake Beheer tot stand bracht gedurende April October 1875; en doet het voorkomen alsof hetgeen toen tot stand kwam, de verwezenlijking was van het planIvuyper. Daarom kan er niet genoeg nadruk op gelegd, dat de Reglementswijziging van 1875, onder verwerping juisl van het />/r(;i-KuYPER. de denkbeelden in wetsvorm goot, die niet van hem, maar van Dr. Van Ronkel waren uilgef/aan. Het was niet Dr. Kuyper, maar Dr. Van Ronkel, die op 26 November 1874 in de Kerkelijke Commissie, te zaam met de heeren G. Ruys en N. J. van Limmik Jr., de voorstellen ter tafel bracht, die op 12 April 1875 wet wierden, en die het Classicaal Bestuur thans zoo nameloos schuldig keurt. Dr. Kuyper was toen zelfs geen Kerkvoogd meer. Slechts van 11 December 1873 tot 12 Maart 1874 bekleedde hij die betrekking, en Dr. Van Ronkel nam op 12 April 1874 de door zijn emeritaat opengevallene plaats in ^). Heel het rapport, waarin de later opgenomen wijzigingen werden voorgesteld, ging dan ook buiten Dr. Kuyper om, ja, ten deele tegen hem in. Onbewimpeld sprak Dr. Van Ronkel het op 26 November 1874 in de Kerkvoogdij uit: „Er zijn op dit gebied twee zienswijzen, kortweg aan te duiden door de namen Steenberg en Kuyper. Mmn voorstel heeft, wat de basis aangaat, meer overeenkomst )nel

^)

Notulen Kerk. Commissie, pag. 8G, 107, 128.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 53

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's