Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het dreigend conflict. - pagina 73

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het dreigend conflict. - pagina 73

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

;

:

;

71

In

de

vergadering

van

10

November 1885

werd nog het

vol-

gende besloten Art.

8.

De Op

sub-scriba leest de Notulen der vorige vergadering. voorstel van enkele leden besluit de vergadering alsnog in deze Notulen op te nemen den letterlijken inhoud der drie overwegingen ter zake het Besluit bij de behandeling van punt 1, art. 4 genomen,

en luiden die overwegingen als volgt: De Kerkeraad, overwegende dat alle ding in de Kerke Christi allereerst getoetst dient aan Gods Woord overwegende ten andere, dat het geraden is, eer men zich in strijd late wikkelen, alle gebaande wegen af te loopen en overwegeude ten laatste dat het pleit voor het opperrecht in de Kerke Christi, van Gods Woord, desvereischt, niet ten einde ware te brengen met een ondergeschikt bestuurs-collegie; maar doeltreffend alleen zou te voeren zijn bij de Synode zelve, of baar vaste Commissie, in welk collegie de Synodale organisatie als zoodanig belichaamd, optreedt; Voor eensluidend afschrift, Besluit, enz. De Scriba des Kerkeraads N. A. DE FORTMAN.

GAAY

De Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente alhier ontving in zijn Vergadering van 3 December 188 5 het schrijven van de Algemeene Synodale Commissie der Nederlandsche Hervormde Kerk, d.d. 24 Nov. 1885, inhoudende uitspraak in zake de aanvraag van Cassatie van het vonnis van het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland, d.d. 21 October 1885, met begeleidende missive. In verband hiermede werd door de in de vergadering van 5 Nov. 11. benoemde Commissie ter indiening van eene Memorie van toelichting, het navolgende voorstel ingediend: Met intrekking van haar voorstellen mondeling in de jongste vergadering van den raad gedaan, acht zij zich verplicht, na bekendwording van het antwoord van de Synodale Commissie alsnu voor te ,

,

stellen

:

1 dat over het ingekomen antwoord van de Synodale Commissie vooralsnog geene discussiƫn worden gevoerd maar dit antwoord in hare handen worde gesteld. 2 dat haar Commissie, om het gewicht der zaak, thans worde uitgebreid door de bijvoeging van vier Predikanten en vier Ouderlingen. 3 dat aan deze Commissie volmacht worde verleend om te doen wat haar noodig zal blijken, om de kerk te dezer stede voor te lichten en alle het verband met andere kerken niet werkeloos te laten zoodanige maatregelen te nemen of voor te dragen als noodig zullen blijken om te voorzien in de moeielijkheid, die , door het geweld en den gewetensdwang ons aangedaan, ontstaan mocht. ,

;

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's

Het dreigend conflict. - pagina 73

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's