Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 74

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 74

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

;'

72

§

20.

DE

lIEEWVMZINi;

\A\i;

KI'VI'EK'S

1M;.

;

:

;

^ctiNM'lDENTIE'

poneerd worden, tot den tijd toe dat hun aantal tot 300 stenio'ereclitigden zal zijn aangewassen. Uitgetreden stemgerechtigden kunnen niet als leden in Art. 9. het Gemeente verban-d terugkeeren dan medebrengende wat ze als De fracties die zich afscheidden verbinden zich kapitaal uitdroegen. contractueel dit bedrag aan den Kerkeraad voor hen uit te betalen. Alle verhoudingen uit dit reglement voortvloeiende Art. 10. worden bij contract eregeld en alle geschillen die mochten voorkomen door arbitrage beslist. De bepaling in art. 8 verliest haar werking 15 jaar Art. 11. na de uittreding.' ;

Een

voorstel, dat zijn oorsprong

vond

in deze

overwegingen

:

„De Kerkeraad, overwegende, dat het met zijn roeping en geestelijk karakter zooals met den aard en het welbegrepen belang der Christelijke Gemeente strijdt, schier al zijn kracht uit te putten in een formeelen strijd, die in zijn boezem tot geen resultaat kan leiden en het leven der Gemeente meer en meer ontaarden doet in een verre van heilige worsteling, om bij de jaarlijksche stembus de zegepraal voor scherp tegenover elkander staande beginselen te verwerven overwegende, dat handhaving van den bestaanden toestand in zijn tegenwoordige organisatie dit kwaad noodwendig moet bestendigen en afbreuk moet blijven doen aan echte vroomheid en Christenzin overwegende, dat de ontwikkeling der toestanden meer en meer tot de overtuiging leidt dan twee opposiete beginselen op den duur niet samen kunnen werken in één kerk overwegende dat de massaliteit eener gemeente van 14.5,000 zielen gebleken is aanleiding te geven tot eindelooze tijdverspilling, breken van kracht en verwaarloozing van de gemeentebelangen overwegende, dat de vrijheid des gewetens meer en meer in botsing komt met de eischen van orde en wet, zoo geen gelegenheid tot eigen organisatie geboden wordt; dat binnen korter of langer tijdsbestek een uitoverwegende eengaan van verschillende fractiën thans in onze Gemeente nog vereenigd, te wachten staat; overicegende, dat zulk een uiteengaan, zal de strijd zijn geestelijk karakter bewaren nooit in een worsteling om kerkelijke bezittingen of goederen ontaarden mag overwegende, dat zulk een uiteengaan, zal het geen aanleiding geven tot kabaal en verwarring, tijdig dient te worden voorbereid, ook bij zulk een crisis met orde knnnen geopdat alle dingen schieden overwegende, dat het zijn roeping is in dien zin te doen, wat hem onder de vigeerende bepalingen, in afwachting van andere stappen, mogelijk is overwegende, dat bij, er toe overgaande maai regel en in dien zin

wel

,

,

,

,

,

;

,

;

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 74

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's