Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het dreigend conflict. - pagina 59

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het dreigend conflict. - pagina 59

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

57 en men nog nimmer verluiden liet, dat soortgelijk onfeilbaar gezag, hetwelk ieder onzer aan den Paus betwist, op betere gronden aan het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland, of aan eenig ander kerkelijk collegie, door wien ook, is toegekend.

Tweeërlei staat alzoo vast: En wel ten eerste, dat in onze kerken minstens evenzeer als in de Roomsche kerk het volstrekt gezag van Gods Woord geldt. Maar dan ten tweede, dat wel de Roomsche kerk praetendeert een onfeilbaar gezag te bezitten, om zelf absolute inzettingen en ordinantiën te maken, en in hoogste ressort te beslissen, of deze al dan maar dat in onze Protestantsche niet met den Woorde Gods strijden en Gereformeerde kerken zulk een onfeilbaar gezag niet bekend is appel alzoo op het Woord Goris van elke menschelijke inzetting, ordinantie of beslissing steeds aan elk lid en collegie vrij moet blijven; en dat de beoordeeling, of zulk een inzetting of beslissing al dan niet met den Woorde Gods bestaanbaar is, niet door eenige kerkelijke macht aan de consciëntie kan worden opgelegd, maar wortelen moet in eigen overtuiging. Het baat dan ook niet, of men al met beroep op een bekende uitspraak der Heilige Schrift, zegt, dat ook de Kerkeraad van Amsterdam aan „de over hem gestelde machten" onderdanig moet zijn, en dien hoofde de lastgeving van het Provinciaal Kerkbestuur van uit Noord-Holland zou hebben op te volgen. Want immers dit wordt door den heiligen apostel Paulus wel den onderdaan tegenover den burgerlijken magistraat opgelegd, maar niet aan kerkleden of kerkelijke collegiën tegenover het Kerkbestuur, gelijk reeds uit de vermelding blijkt, dat „deze gestelde macht" „een zwaard draagt," iets wat op geen enkel kerkbestuur ooit toepasselijk was. Kerkbesturen hebben geen heerschappij voerende, maar bezitten uitsluitend een bedienende macht, en Souverein in zijn kerk is uitsluitend Koning Jezus, die nooit in eenig persoon noch in eenig collegie een stedehouder op aarde heeft aangesteld. Maar gesteld zelfs dat dit anders ware, en het Provinciaal Kerkbestuur met souvereine macht bekleed was (des neen), dan nog zou hieruit nimmer kunnen volgen, dat de Kerkeraad den last van dit bestuur ook dan nog had uit te voeren, als de Kerkeraad overtuigd wierd, dat volvoering van dezen last met Gods Woord in strijd zou zijn. Immers de Heilige Schrift zelve leert ons, dat we zelfs in zulk een geval nog altoos uGode meer te gehoorzamen hebben dan den menschen' (Hand. 4:19 en 5 en dat de heilige apostelen onzes 29), Heeren ten deze in ongehoorzaamheid aan zulk een gestelde macht, die iets tegen 's Heeren wil eischte, ons zijn voorgegaan. Een uitspraak, let wel, waarbij het oordeel over de vraag, of er strijd met den wil van den Woorde Gods was, niet door hen wierd overgelaten aan het gelastend collegie, maar verbleef aan hen, wien de met Gods Woord strijdige last wierd opgelegd ] ). ;

1

''

:

l

)

dit geen handeling was, die uit hun Apostolisch gezag voortvloeide, maar een ïegel volgden, die voor ieder niensch geldt, blijkt uit het geheel algemeene „Men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan den menschen" (Hand 5: 29).

Dat

waarbij «eggen:

zij

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's

Het dreigend conflict. - pagina 59

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's