Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 55

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 55

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

§ 10.

HET BEHEEKSPLAN VAN DR. VAX KONKEL.

53

Vooreerst, „dat het den Kerkeraad, met de aanneming der voorgestelde Avijzigingen in bedoelde Instructie juist te doen was om het^Beheer binnen deze Gemeente, voor de ongeroepen inmenging der hoogere Kerkelijke Besturen te vrijwaren." Voorts, ,dat de Kerkeraad, aldus handelende op de lijn is, in 18')9 'begonnen en in 1869 bij Gemeentelijke stemming voortgezet." Eindelijk „dat de Kerkeraad, om al deze redenen het Classicaal Bestuur in deze materie onbevoegd achtende, de gevraagde inlichtingen volgaarne zal verstrekken, zoodra hel Classicaal Besluar zijn co)iipetenlie in deze heeft duidelijk gemaakt.'''

Aan En

dus de geschorste Kerkeraadsleden volkomen onschulhet deze Reglementswijziging, waarvan de Classicale Memorie, met strekking om de geschorsten te bezwaren, verklaren komt, „dat er geen passende woorden te vinden zijn voor zulke handelingen" (als Dr. Van Konkel bestaan had), en „van heeler harte"" betuigt, dat zij die dit werk dreven „gezondigd hebben tegen de eischen vaneen dig.

dit alles zijn

toch

is

Christelijken wandel, tegen den geest en de beginselen der Hervormde Kerk en tegende vastgestelde orde; alsmede dat hun daad te beschouwen is als een vergrijp in de uitoefening van Kerkelijke betrekkingen" ^). Voor de heeren Dr. Van Konkel, Van Limmik en Ruys metterdaad een verpletterende beschuldiging. Edoch eene beschuldiging, die, hoe hoog ook opgezet, toch weer geheel v^egvalt, als men opmerkt, hoe ditzelfde Classicaal Bestuur, hoezeer van dit vergrij]! tegen alles waartegen een kerkelijk ambtsdrager zich vergrijpen kan. onderricht, toch van alle opzicht en tucht afzag en Dr. Van Ronkel niet slechts ganschelijk ongemoeid liet, maar hem op 8 Juli 1881 zelfs op de meest vereerende wijze uit zijn Bediening alhier ontsloeg. Dit eervol ontslag toch, gevoegd bij alle ontstentenis van vermaning of berisping zelfs toont dat het Classicaal Bestuur óf er nooit in gevonden had, wat het er thans in legt, óf althans in 1881 én aan Dr. Van Ronkel én in hem aan allen die voorstel steunden zijn, algeheele absolutie schonk. Onverklaarbaar mag daarom tweeërlei heeten: P. dat geheel deze Reglementsverandering van Dr. Van Ronkel hem nu, na verloop van tien jaren, in een officieel stuk nog als kerkelijk misdrijf wordt nagehouden; en 2", dat deze Reglementsverandering in verband met Dr. Kuyper wordt gebracht, waar juist de aanneming van Dr. Van Konkels ontwerp de verwerping van zijn voorstel met zich bracht. Want we) merkt de Classicale Memorie op „Voorts zij opgemerkt dat de Algemeene Kerkeraad (na in de vergadering van den 7 December 1885 zijne bevoegdheid uitgesproken te hebben om de voorgedragene zoogenaamde Wijzigingen en liijcoegingen in behandeling te nemen) in die van 14 December verreweg de -meeste artikelen van het Reglement van 1875 op voordracht van zijne Commissie tot het Bestuur enz. onveranderd liet, alzoo al het in 1875 gepleegde onrecht, niettegenstaande al hetgeen er tegen gezegd geworden was, bevestigde, en zich dus ook op deze wijze mede schuldig maakte aan de verkeerd,

,

,

,

:

,

';

Zie blz

11.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 55

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's