Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het dreigend conflict. - pagina 75

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het dreigend conflict. - pagina 75

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

73 toelatinge Gods, als gevolg van de ontrouw der geloovigen en met name van vele Opzieners, sinds meer dan een halve eeuw allengs ook in de Kerk van Amsterdam een geest van dwaling en van afval

dige

binnen,

ten

die

voortschreed

laatste

tot een

openbare loochening en

bestrijding van de voornaamste stukken onzer Christelijke

Religie.

Men begon met de verwerping van lige Schrift

;

heid van het

kwam

in

verzet

Eeuwige Wezen

het onfeilbaar gezag der Heihet mysterie van de Drieëenig-

tegen

verwierp de souvereine vrijinacht des Heeren in de zaliging van zondaren ontkende het volstrekte bederf door de zonde in 's menschen natuur teweeg gebracht loochende de Godheid van onzen Middelaar bestreed als „bloedtheologie" de belijdenis van de Verzoening, die er is in het bloed des Kruises schoof de rechtvaardigmaking op zij; vervalschte het wezen des geloofs; vervalschte de heiligmaking betwistte het Koningschap aan den Heere ontdeed den heiligen Doop en het heilige Jezus over Zijne Kerk Avondmaal van hun sacramenteel karakter en verklaarde de prediking van de Wederkomst des Heeren op de wolken en van een toekomend Oordeel, weinig anders te zijn dan vrome dweperij. Deze geloofsstukken, die alle eeuwen door den hoofdinhoud hebben uitgemaakt van de belijdenis aller Christelijke Kerken, zijn zelfs op onze kansels tegengesproken, en een deel van de gedoopte leden der Gemeente zijn, helaas opzettelijk in deze ontkenningen van de Christelijke waarheid opgeleid. En wekte deze omstandigheid op zichzelve reeds een gevoel van diepe zelf beschaming in de Christelijke conscientie, toch deed deze doodelijke krankheid zich in nog smadelijker vorm voor, zoo dikwijls de aanhangers van deze dwalingen desniettemin niet slechts zelven toetraden, maar, erger nog, van Gerefortot het heilig Avondmaal meerde Opzieners der Gemeente verlangen durfden, dat deze ook aan hun leerlingen en kinderen hiertoe de behulpzame hand zouden bieden. Dit nu kwam ook onlangs voor, en werd van de Opzieners der Gemeente begeerd op tweeërlei wijze. Eerst verzochten zulke ouders aan moderne predikanten, dat deze hunne kinderen mochten aannemen, en oordeelden, dat de Ouderlingen ;

;

;

;

;

;

;

;

!

der wijk verplicht waren deze predikanten hierin bij te staan. Toen dit echter van de daarvoor aangewezen Ouderlingen niet te verkrijgen was, omdat deze van oordeel waren, dat ze voor den Heere hun God hierin niet recht zouden staan, tenzij zij er komen mochten met heeft men het recht van Gods Woord en van onze Hervormde Belijdenis, van den Kerkeraad gevergd, dat door hem zoogenaamde attesten zouden worden afgegeven, waardoor aan deze leerlingen, zij het ook langs zekeren omweg, toch de toegang tot het heilig Avondmaal zou worden

ontsloten.

Hierin nu heeft de Kerkeraad geoordeeld deze leerlingen van predikanten, die openlijk alle fundamenteele stukken der Christelijke Rewijze ter wille te mogen zijn, zoolang ligie loochenen, op geenerlei niet genoegzaam gebleken was, dat zij //den Heere Christus als den eenigen Zaligmaker wilden belijden, die overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.'''

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's

Het dreigend conflict. - pagina 75

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's