Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 25

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 25

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

, ;

§ 7. VERBAND MET DE SYNODALE ORGANISATIE.

2'-\

aan den Kerkeraad als het College dat de Leeraren beriep ook de ver])licliting opgelegd, om in Imn onderbond ^te voorzien,'''' of gelijk het in Gelderland^ heette, dit „te bevorderen" ^); maar P. sloot dit, blijkens de volstrekt niet in, dat de Kerkeraad hiertoe zelf gelden bekende feiten inde en nitbetaalde daar toch bekend is, hoe de Kerkeraad fan Amsterdam die reeds sedert 15S6 onder deze zelfde Kerkenorde geleefd had, 2. geschiedde de zich nooit met znlk eene administratie had ingelaten betaling der Leeraren wel uit de dusgenaamde „geestelijke" en andere maar juist nooit uit de „kerkelijlie goederen" en viel alzoo uit het recht tot administratie van de traktementsfondsen toch nog nimmer in het allerminste tot gelijk recht over de kerkelijke goederen te concludeeren bij een predikant evenmin als dit b.v. zou kunnen in dorpsgemeenten die de pastoralia zelf administreert; en 3. is het voeren van Beheer door een gewoon Bestuurscollege in strijd met de beginselen zelf van het Gereformeerde kerkrecht. Reeds te Wezel toch besloten (mze vaderen in art. 12 van het 5e Capittel hunner Kerkenorde van 1568 „dat er andere goede vrome en trouwe mannen behoorden Ie worden aangesteld om O]) te gaderen de gagie der Predikanten en wat voorts tot gebruik en in art. 14 dat „met name in van den Kerkedienst van noode is" groote steden deze ampten onderscheiden zijn en dat de bemoeünge ,

,

;

,

;

;

,

;

der Leeraren afgezonderd over andere zaken" (CU ra)

zij

van de zorgvuldigheid

).

Dat voorts van „het oordeel der Classis" hier gesproken werd, kan nooit leiden tot de voorstelling, alsof reeds vóór 1810 aan eenig hooger Bestuur eenig recht hoegenaamd van op- of toezicht over het Beheer overmits de „Classis" der kerkelijke goederen ware toegekend geAveest hiermee niet van iets anders is dan het „Classicaal Bestuur" toezicht over eene geldelijke administratie, maar alleen van toezicht op het ontzetten van Leeraren gesproken wordt („hen niet te verlaten"); en, ook zoo, dit oordeel der Classis nog uitsluitend over het inhouden van penningen uit de geestelijke goedereu gaan kon, en alzoo aan het Maar ook en vooral moet het „Kerkelijk" goed niet eenmaal raakte. ;

gansch

;

het slot van de volgende noot. In de Zie Kerkenorde van Wezel, art. 12, 11 van Cap. V. Holl. uitgave staat: //der dienaren kommerlijk beroep"; zeker een vreemde vertaling voor cura. Voorts lette men er op, dat art. 86 der Confessie de geldelijke voorziening van de Overheid wacht alsook dat in geene der volgende Kerkenorden eenige zorge voor het stoffelijk goed onder de en dat wel in art. 7 der Kerkenorde van Dordambts])lichten voorkomt recht 1578, in art. 10 en 11. van die van Middelburg 1581, in art. 9 en })

TAe,

")

;

;

11 van die van 's-Graveuhage 158(}, en in art. 11 en 13 van die van Dordrecht 1619, het onderhouden der Dienaren aan de Kerken of Kerkeraden Avordt opgelegd; maar dit moest blijkens de Postacten 177«te Sessie, request aan de Staten-Generaal, punt XVU, zcu» opgevat, dat zij deze zaak slechts bevorderden; terwijl bij de approbatie van art. 11 voor Gelderland zelfs ook de uitdrukking //voorzien" in die van //bevorderen" veranderd is. Feiten waarop de Memorie van het Classicaal Bestuur we-

derom

niet heeft gelet.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 25

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's