Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het dreigend conflict. - pagina 37

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het dreigend conflict. - pagina 37

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Nu wierd de

zaak kritiek.

De Synodale Hiërarchie had thans niet slechts door het Kerkbestuur van ééne enkele provincie, maar ook bij monde van haar Centraal Bestuur,

last

gegeven

dat

de

Kerkeraad tóch

uil

moest voeren, wal

volgens de overtuiging van den Kerkeraad met Gods Woord streed. In zijn vergadering van 3 December j.1. wierd de Kerkeraad door den nieuwopgetreden Praeses, Ds. Van der Horst, opgeroepen, om van deze beslissing kennis te nemen. Er was spoed bij de zaak, want reeds op 8 Januari 1886 liep de gestelde termijn ten einde. De Commissie, die zich met de opstelling der Memorie belast had, stelde daarom voor, aanvankelijk geen discussie over het stuk te voeren, maar het ijlings in hare handen te stellen ter fine van consideratie en advies voorts om aan haar viertal leden nog acht andere leden, vier predikanten en vier ouderlingen, toe te voegen; en aan deze uitgebreidere Commissie in last te geven, om de Gemeente in te lichten, zich met andere kerken zoo noodig in verband te stellen, en voorts al zulke maatregelen, als vereischt mochten zijn, aan den Kerkeraad voor te stellen of desverkiezende in zijn naam te nemen. Dit voorslel ontmoette heftigen tegenstand bij een zeer kleine minderheid van den Kerkeraad, maar wierd toch na breedvoerige discussie met bijna algemeene stemmen aangenomen, terwijl de H.H. Ds. Posthumus Meyjes, Ds. Hogerzeil, Ds. Lütge, Ds. Van der Horst, Ds. Brummelkamp, Ds. Weslhoff en Ds. Van der Dussen, en de ouderlingPastor aanteekening in de notulen verzochten, dat zij tol dit besluit ;

niet

hadden medegewerkt. In deze Commissie,

Ds.

nog

Van Schelven,

die reeds bestond uil de

II. II.

Ds. Krayenbelt,

werden toen door den Voorzitter Denier, Ds. Geselschap, Ds. Van Loon en

Ilovy en Dr. Kuyper,

benoemd de H.H. De Gaay Fortman,

Ds.

de ouderlingen Kuhler, Dr. Rulgers, Mr. Van deze nieuw benoemden heeft alleen Ds. Fabius en Dr. Woltjer. Geselschap bedankt, terwijl Ds. Krayenbelt zich om redenen van gezondheid terugtrok. En hiermee liep ook deze vergadering ten einde, waarvan alleen nog te melden valt, dal Ds. Brummelkamp bij de rondvraag verklaarde, alsnu niet meer van meening te zijn, dat het afgeven der Attesten door Gods Woord aan den Kerkeraad verboden wierd. Ds.

en

§

13.

ZIJ-AANVAL OP HET VRIJ BEHEER. Sinds is over deze zaak in den Kerkeraad niet verder gestreden, en dient alleen nog vermeld, dat in een vergadering van Gemachtigden met 170 legen 3 stemmen, en in den Algemeenen Kerkeraad met 79 tegen 27 stemmen aan den .Bijzonderen Kerkeraad betuiging van

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's

Het dreigend conflict. - pagina 37

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's