Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Afwerping van het juk der Synodale Hierarchie - pagina 23

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Afwerping van het juk der Synodale Hierarchie - pagina 23

1. bekendmaking van den Amsterdamschen kerkeraad; 2. bericht van reformatie; 3. verklaring der ontzette kerkeraadsleden

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

19

deze belofte vindt grens, die

§

9.

iii

niemand

de ^gehoorzaamheid aan onzen Koning sleeds ccn volstreldc zonder goddeloos te zijn kan overschrijden.

Zoo betuigen en verklaren

wij

ondergeteekenden dan op de gronden

het voorgaande zijn uitgezet, dat wij de ontzetting die ons van de zijde der Synodale Hiërarchie trof, niet kunnen noch mogen achten, als ccn uitspraak die ook in de Jie melen zou gebonden zijn bij den Heer. Dat wij ons derhalve niet kunnen noch mogen rekenen als ontzet door den Koning der Kerk, gelijk we ontzet zijn door de Hem steeds verloochenende die

in

S}node. En dat we uit dien hoofde, noch wat onze bedieningen noch wat onze ambten aangaat, ons beschouwen mogen of kunnen, als door onzen Koning van den pliclit tot ambtsvervulling ontslagen. Nog onverlet en onverkort in het door Hem ons verleende ambt staande, moeten we dus wel weigeren, ter wille van het over ons gestreken vonnis, daar uit te treden, en zullen wij, een iegelijk voor ons in de Bediening daarvan op zulk een manier en zoo lang voortgaan als o. i. door de trouw aan Koning Jezus wordt geëischt. Wij leggen deze verklaring allen gezamenlijk af overmits ook zij wier diensttijd in den geordenden weg ten einde liep, geen oogenblik den schijn zelfs op zich mogen laden als ware ontzetting en aftreding voor hen één. Ook wie aftreedt of uit anderen hoofde acht zijn ambt te moeten nederleggen, zal tot die aftreding en nederlegging niet eerder overgaan, dan na vooraf duidelijk te hebben uitgesproken, dat hij, als door zijn Koning du.sver niet ontzet, en juist daarom nog in zijn ambt staande, er tQxst alsda}i uitgaat. Wie zijn ontzetting aanvaardde, zou geen ambt meer bezitten, en kon het dus niet neerleggen, en juist tegen deze onwaarachtige onderstelling komen we allen gezamenlijk, als allen door eenzelfde ongerechtigheid vervolgd, in den Naam des Heeren op. Als nóg Bedienaren des Woords zijnde, als nóg in het Opzienerschap staande, en als nóg van Christus' wege tot de Verzorging van zijn armen geroepen, vragen we daarom van onze niet Kerkelijk ontzette medebroederen in de Bediening, zoo hier als elders, dat ze deze onze heilige Bediening onverkort en onvoorwaardelijk om Jezus' wil erkennen willen vragen we van de geloovigen der Kerk van Amsterdam dat ze door tegemoetkomende liefde ons deze Bediening duurzaam mogelijk willen maken en bidden we van onzen Koning zelven, dien we zoo dikwijls door onze ontrouw hoonden, maar in deze zake toch in aanvankelijke troinve gekoot zamen mochten, ootmoediglijk en eerbiediglijk de genade af, dat Hij onze Bediening krachtig make door zijnen Geest en zoo heerlijk in de harten der geloovigen stelle, dat er nog een vrucht door opbloeie tot grootmaking van zijn ondoorgrondelijke Barmhartigheden. Aldus gedaan en opgemaakt in de samenkomst van de ontzette Kerkeraadsleden van Amsterdam en door hen als voor het aangezicht van den Kenner der harten onderteekend. ;

;

Amsterdam^

8

December

1886.

Namens hen: P.

VAN

J.

BECHTHOLD.

W.

F.

SON.

BURÉ.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 28 Pagina's

Afwerping van het juk der Synodale Hierarchie - pagina 23

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 28 Pagina's