Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het dreigend conflict. - pagina 77

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het dreigend conflict. - pagina 77

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

/•>

De zaak staat dus op het oogenblik zoo, dat er leerlingen zijn van predikanten, welke de hoofdstukken der Christelijke Religie loochenen; dat deze leerlingen, zonder zich van de dwalingen dier predikanten te willen losmaken, toegang tot het heilig Avondmaal verlangen en dat thans van den Kerkeraad geëischt wordt, dat hij, door het uitreiken van de gevraagde attesten, deze leerlingen van moderne predikanten in zoo zondige zaak behulpzaam zal zijn. Nog tot op den 8 sten Januari van het volgend jaar heeft de Kerkeraad tijd van beraad. Of er in de weken, die daar tusschen liegen, nog eenig middel om het geweld, dat men den Kerkeraad aan zal gevonden worden, wil doen, af te wenden, is niet te voorzeggen. Ook wat, er ua 8 Januari komen zal, staat niet in zijn hand. Maar wat ook den Kerkeraad, en in hem der Gemeente overkome, in geen geval mag het ernstige van den toestand verheeld worden. De arm des Heeren is niet verkort en Hij kan nog redding gebieden. Maar het kón óók zijn, dat Hij in deze bezoeking de diepe schuld van dusver begane ontrouw aan zijn Gemeente thuis zocht. En daarom is thans waarlijk voor een iegelijk, die voor Gods Woord beeft, wel de ure gekomen, dat we ons te verootmoedigen hebben over de zware schuld van ontrouw jegens de heiligheden des Heeren, die onze vaderen en wij na hen over de Kerke Christi hebben gebracht. En wel verre van opnieuw te zondigen, voegt het ons veeleer uit dit diepe schuldbesef al den dag en al den nacht tot den Heere te roepen, of Hij zich nog ontfermen mocht over de Martelaarskerken onzer vaderen, en niet het minst over zijn oude Kerk van Amsterdam. ;

De C. A. N. A.

Commissie voornoemd:

RENLER, Praeses. DE GAAY FORTMAN,

Scriba.

Amsterdam, 15 Dec. 1885."

1885: »Üs. Brummelkamp deelt ten volle de meening, dat het bevel van het Pro(Zie Notulen p. 204). vinciale Kerkbestuur in strijd is met Gods Woord." Voor Ds. Lütge uit de Notulen van de vergadering van '23 Maart J 885 »In stemming gebracht, wordt de tweede conclusie met het gewijzigd concept-antwoord aangenomen met algemeene stemmen, behalve die van den Praeses" (Ds. Posthumus Meyjes). In deze vergadering nu was ook aanwezig en nam aan deze stemming, blijkens de Notulen, ook deel Ds. Lütge, van wiens hand zelfs twee amendementen in het stuk zijn opgenomen. En in dit stuk nu, waaraan ook Ds. Lütge zijn stem gaf, wordt letterlijk aan de adressanten verklaard, dat de Kerkeraad, zoo de aannemelingen geene nadere verklaring wilden afleggen, »ontrouw aan zijne roeping zou worden, indien hij ook maai op eenigerlei wijze de handen leende tot een daad, die voor Gods heilig Woord niet bestaan kan.'" (Zie Not. p. 1(38). En voor de H. IL Ds. Van Son, Renier, Deetman, Van der Horst, Van der Dussen, Van Loon. De Gaay Fortman en Karssen uit de Notulen van de vergadering van November,' waarin het voorstel om in cassatie te gaan, op grond der reglementen, niet in behandeling kon komen, omdat het door niemand ondersteund wierd, en daarna met :

."/

medewerking dezer heeren het voorstel om in cassatie te gaan, alleen, wijl de zaak mei Gods Woord in strijd was, door den Kerkeraad wierd aangenomen. (Zie Not. p. 203—296).

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's

Het dreigend conflict. - pagina 77

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's