Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 125

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 125

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

123

OPENBAAR SCHRIJVEN.

voegingen moeten er zijn, die bepaaldelijk worden bedoeld. Die aanwijzing echter, welke noodig ware geweest, niet enkel tot nauwkeurige, maar ook zelfs tot bloot verstaanbare omschrijving van het feit, ontbreekt (wat er ook in de Memorie, trouwens met groote onnauwkeurigheid, van gezegd word) in de stukken waar zij had behooren gevonden te w^orden, geheel. Waaromtrent de geschorsten zich, meenden zij zulks te moeten doen, zouden kunnen verdedigen, wordt niet op de wijze als zulks vereischt is te hunner kennis gebracht. Tien artikelen werden gewijzigd; vier bijgevoegd. Daaronder zijn, naar het oordeel

van het Classicaal bestuur, meerdere volstrekt onschuldige. Toch vergenoegt zich het Provinciaal Jjestunr, dat, had het hier werkelijk willen doen wat volgens art. 47 Reglement voor Kerkelijk Opzicht en Tucht des Classicalen Bestuurs is, zich, primo, door voorloopig onderzoek of gedurende de behandeling had moeten overtuigen dat de bezwaren aanleiding zouden kunnen geven tot ontzetting uit eene kerkelijke bediening, en niet maar zonder opgave van uronden had mogen „oordeelen dat de zaak daartoe zou kunnen leiden"; secundo, al de bescheiden tot de zaak betrekkelijk met de noodige inlichtingen aan het Provinciaal bestuur (in die onderstelling dan vervangen door de Synode) had moeten zenden tertio, binnen 14 dagen na zijn op 2() Januari jl. genomen besluit daarvan kennis had moeten geven aan ieder der bezwaarden; met de willekeurige gedragslijn, om, dit alles ter zijde schuivende, niets te onderzoeken, gemakshalve allen aan te klagen, zonder individueele aanwijzing, en dat wegens het stemmen voor wijzigingen en bijvoegingen in een reglement, zonder aanduiding welke u ijzigingen en bijvoegingen het eigenlijk Is zulk eene geen feit behoorlijk omschrijvende aanbedoelt. klacht dan uit den aard der zaak niet nietig, en evenzoo de gansche in elk opzicht met schending van allerlei reglementaire bepalingen aangevangen en voortgezette procedure? Tegen het eenvoudig de stukken doorzendend Provinciaal bestuur staat de vervolgingsenergie van het Classicaal bestuur zelfs

;

zonderling over. Sinds 13 Jannari jl. deed (in zijn stelsel) het Provinciaal bestuur wat des Classicalen bestuurs was, omdat het Classicaal bestuur deed wat des Kerkeraads was. Nu verbiedt het Reglement voor Kerkelijk Opzicht en Tucht uitdrukkelijk aan den Kerkeraad, bij bezwaren uitgebracht tegen predikanten, ouderlingen of diakenen anders te handelen dan in art. 42 is voorgeschreven. Tn welke hoedanigheid dus het

bestuur van Amsterdam de zoogenoemde „Memorie noodige inlichtingen in zake het Amsterdamsche conflict"

Classicaal

van

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 125

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's