Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het dreigend conflict. - pagina 19

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het dreigend conflict. - pagina 19

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

:

17

kan geen belijder van den Christus der Schriften toelaten. Hij kan den //moderne" alle mogelijke vrijheid laten, ja, hij zal dat m. i. uit eigen beweging doen, als hij den aard onzer toestanden wèl door-

Dit

Maarzoodra men hem voorschrijft dit te doen, 'en zoo de wanorde, de tuchteloosheid, die tot onze scbande en om onze wordt zonde feitelijk en noodzakelijk bestaat, wil wettigen hij terug en behoort te treden en gekwetst geweten zijn dadelijk geen voetbreed, geen millimeter toe te staan.

ziet.

Een

ouderling

dus

zou

óf

weg moeten

blijven,

óf liet artikel

overtreden.

welke wijze hij hierin handele, is m. i. vrij onverschillig. het doe op de wijze der Dordtsche ouderlingen, of wel door bij de handeals ouderling zich eerst te laten afvaardigen en dan Er is, dunkt mij, ling zelve zich te doen gelden, is om het even. voor de Ouderlingen geen keuze, wat de zaak zelve betreft; zij moeten

Op

Of

hij

óf zichzelven óf dit artikel uitwisschen.

Terwijl eindelijk meerdere Kerkeraden !:et vaste besluit namen om niet uit te voeren. En dat. niet enkel die van Amster-

dit schriklijk artikel

dam en Rotterdam, maar o. a. ook die van Leiden, 's-Gravenhage en Dordrecht, uit wier midden een vlugschrift het licht zag, getiteld Revolutie of Trouw, waarin let wél, van Irenische zijde, vooral de aaneen verzet uit gehoorzaamheid aan Gods Woord klacht, dat zulk revohitionnair zou zijn, met klemmend betoog wierd afgewezen

Nu

maar wie zóó spreekt, geeft Dat is oproer van wat oproer eigenlijk beteekent. Het is juist gehoorzaamheid aan de hoogste macht, de eerste wet der Kerk. Elke kerkeraad is alleerst gehoorzaamheid schuldig aan de Kerk, die hij dient, d. w. z. aan den Heer der Gemeente, die hem geroepen heeft. Ook de Synode staat in dit opzicht met den geringsten kerkeraad zegt

men wel

:

!

zich geen rekenschap

gelijk.

Synode recht wil maken wat krom en krom wil dan moet zij dat weten en verantwoorden maar dan wordt het plicht, d. w. z. getrouwheid aan de Kerk en gehoorzaamheid aan den Heer der Gemeente, voor ieder, die het gepleegde Indien

maken wat

nu

de

recht

is,

blijven

wèl

die

kunnen

Ik ga niet mede, uit gehoorzaamheid. geen oproer, geen geweld, geen revolutie want het is het staan voor het recht, het wezen en den grondslag der Kerk,

onrecht inziet, te zeggen

Dat

;

:

is

kunnen worden geschrapt worden weggenomen, zelfs

;

uit een niet

wetsartikel

,

maar nimmer

door de Synode der Ned. Herv.

Kerk.

En daarom hebben predikanten en ouderlingen van Leiden, 's-Gravenhage en Dordrecht, geheel onafhankelijk van elkauder en toch in éénen geest, gemeend verplicht te zijn aan de Synode te zeggen Ziehier de grens van onze gehoorzaamheid. Gij kunt allerlei bepalingen maken tot regeling van de kerkelijke zaken, en wij zullen u :

2

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's

Het dreigend conflict. - pagina 19

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's