Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Afwerping van het juk der Synodale Hierarchie - pagina 13

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Afwerping van het juk der Synodale Hierarchie - pagina 13

1. bekendmaking van den Amsterdamschen kerkeraad; 2. bericht van reformatie; 3. verklaring der ontzette kerkeraadsleden

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

We richten geen Labadisme in uw midden op, noch gaan uit op Sektarische wegen, want we weten dat de Zone Gods door zijn Geest en Woord in zijn Kerke ten eeuwigen leven de geloovigen met hu?i zaad vergadert, en dat de keuring van elkanders geestelijken staat bij God ligt en niet bij de broederen. En wel verre van u te willen lokken op de doolpaden van het Independentisme, belijden we veeleer, dat alle Independentisme tegen de Heilige Schriftuur is, en dat op alle Kerken van Gods wege de verplichting rust, om de eenheid van het lichaam des Heeren krachtig te doen werken. Dezelfde aloude Kerk van Amsterdam, en die Kerk in het aloude historische Kerkverband, mocht het zijn tot iets van haar ouden bloei terug te brengen, en te reformeeren naar de eischen die thans aan ons kerkelijk leven gesteld worden, zietdaar het eenig doel waarop we wenschen af te gaan. V.

Maar dan gebiedt de eerlijkheid ons ook, u openhartig te zeggen, dat deze weg waarop we u wenschen voor te gaan, geen weg zal zijn bezaaid met rozen.

Op geen Staatshulp zult ge voortaan rekenen kunnen voor de bezoldiging uwer Leeraren; de Kerkgebouwen der gemeente zal de Synodale Hiërarchie, desnoods met hulp van gewapenden, voor U\v Leeraren dichtsluiten; de gestichten der gemeente zal men aan anderen ten gebruike geven; en haar fondsen zullen voor langen tijd aan anderen ter beschikking staan. Als „Doleerende" optredende, zal uw Kerk voortaan uit eigen middelen haar kosten moeten bestrijden en moeten leven van de offerande der vrijwilligheid. Want „Doleerende^' beteekent juist, dat ze wel de aanspraken op al haar goederen en rechten niet prijs geeft, maar dat ze om de overmacht van den tegenstand voorshands afziet van de poging om die rechten te doen gelden. Uw Opzieners is daarom noodig niet alleen dat gij met ons het juk der Synodale Hiërarchie afwerpt, maar ook dat we weten, of ge dezen last des daags met ons dragen wilt, en uw goud en uw zilver bereid houdt, om voortaan in de kosten van uw Kerkedienst te voorzien. Een Kerk die van haar geld niet scheiden kan, moet het juk op den hals blijven dragen. Alleen wie vrij is gemaakt van de banden van Mammon, herwint zijn vrijheid in den Heer. Helpt ons dan om den Dienst des Woords en der heilige Sacramenten weder in uw midden te laten bloeien dan zullen we de Christelijke tucht weer tot een genezende kracht zien worden en uw Armverzorgers zullen ;

;

voorziening trachten te bieden in allen nood, die aan weduwen en weezen, aan door krankheid bezochten of door gebrek achtervolgden overkomt. Zoo spoedig mogelijk zullen een aantal hulpkerken gebouwd worden zal er voorzien worden in de behoefte aan Christelijk onderwijs en zoo uw gaven mildelijk vloeien, het aantal uwer Leeraren worden uitgebreid. gevoelen wel dat het hard, hard vooral voor de minder bedeelden onder u zijn zal, om het Kerkelijk goed, waarop wij meenen aanspraak te mogen maken, in handen van anderen en dat meest beter gestelden te zien, die het vrijelijk genieten, terwijl gij misschien van uw nooddruft geeft maar ge weet ook hoe de Heere het penningske der weduwe nog boven de gaven der rijkeren roemde; en Hij is immers de machtige God, die u dit aanzien van de berooving uwer goederen vergelden kan honderdvoud. ;

;

We

;

VL Zoo vragen we dan uw betoon vati trouw aan Koning met de Synodale Hiërarchie, en uw offerande om den

Jezus, om te breken dienst in zijn Kerk

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 28 Pagina's

Afwerping van het juk der Synodale Hierarchie - pagina 13

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 28 Pagina's