Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 45

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 45

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

,

PK VPUHSTELLEX

14.

§

IN

4o

ZAKK HEllEEK VAN DK. KrYl'EK.

zonder dat óf Dr. Kiiyper óf een zijner treestderiie en vijf Irenischen verwanten ec-zittint>" in verkreeo' ^). Het rapport dier Commissie kwam in op 29 April 1872 -) en wierd ter visie gelegd, om op 17 Juni daaraanvolgende in l)ehandeling te komen ^) en met uitzondering van Mr. J. W, Tydeman, stelde in dit rap])ort deze Commissie eenparig voor, cm afwijzend op het aanzoek der Synode te heschikken. Een conclusie die door den Kerkeraad nog verscherpt wierd met de bijvoeging: „dat Gemeenten die wenschen mochten niet tot zulk eene Synodale regeling mede te werken niet verplicht kunnen worden zich aan een eventueel tot stand komende regeling te onderwerpen'' *). Ook deze zaak ging dus Iniiten Dr. Kuyper om. Zijn naam wordt zelfs in de notulen niet genoemd. ,

;

,

,

§

De

U.

voorstellen In ^^ake

Beheer van Dr.

A. Kiiyper

Terecht merkt de Classicale Memorie op, dat den IG Sept. 1872 de strijd om het Beheer in den Amsterdamschen Kerkeraad een aanvang nam. Immers op dien dag veroorloofde Dr. Kuyper zich de vrijheid, om dit navolgende voorstel bij den Kerkeraad in te dienen eigenlijke

:

De Kerkeraad ga over tot de benoeming van een commissie van zes leden, met mandaat, om hem binnen den termijn van vier weken te dienen van consideratie en advies op de drie volgende vragen 1. Is de zelfstandigheid van het Vrij Beheer der Kerkelijke goederen in deze Gemeente bij de veranderde verhoudingen nog als genoegzaam door de bestaande regeling gewaarborgd te beschouwen? 2. Indien niet, welke voorstellen zouden dan door den Kerkeraad, als in deze mandataris der Gemeente, aan de stemgerechtigde :

,

leden der Gemeente zijn voor te leggen

?

zouden zoodanige voorstellen namens den Kerkeraad aan de stemming van stemgerechtigden onderwoi-pen en ? gesteld ze wierden aangen(mien, in gang nioeton gebracht worden

Op welke

8.

wijze

,

•')

Van

„De vergadering vereenparig met het voorstel en benoemt tot leden der commissie de heeren Dr. Knyper, Ds. De Graaf, Feringa, Knhler, Berger, Deze commissie diende haar en Pouwels die het allen aannemen" ")• rapport in onder dagteekening van 8 Oct. 1872 en kwam hierin tot de conclusie, dat metterdaad het Vrij Beheer hier ter stede zich zonder nadere regeling niet dan met moeite tegen de aanvallen van de hoogere Besturen zou kunnen verweren. Met name wees het rapport op de altoos denkbare mogelijkheid dat (j. a. bij eventueele schorsing van een aaneenigt

dit

voorstel zegt het Kerkeraadsprotocol

bijna

zich

:

,

,

,

,

1) ')

Kerkeraadsprotoc. Ibid.,

lol.

'317.

de heeren HugenhoKz, de heer Pierson. •^j

[iKjcl-oiiteiL

lol.

Tegen

27

7.

liet

Tydeman

fSti(LL-t'ii,

no.

Ibid., lol. 306. ') -) Ibid., M. 3Ü.5. rapport verzochten alleon aanteekening en Backer, en tegen de laatste clausule

ó-Jo.

*')

KaLtraausprvtuc.

fol.

321.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 45

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's