Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het dreigend conflict. - pagina 51

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het dreigend conflict. - pagina 51

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

:

49

VII. Beslissing

van hei Provinciaal Kerkbestuur.

Het Provinciaal Kerkbestuur van Noord- Holland, gelezen hebbende eene missive van M. J. Waller en drie andere zich noemende lidmaten der Nederduitsche Hervormde gemeente te Amsterdam, dd. Il Juni 1885, houdende bezwaar tegen eene afwijzende beschikking van het Classikaal Bestuur van Amsterdam, dd. 26 Mei 1885, op hun verzoek om recht tegenover „een volstrekt onwettig besluit van den kerkeraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente aldaar, waardoor het hunnen kinderen onmogelijk is gemaakt elders tot lidmaten aangenomen te worden ;" Gelezen de uitspraak, waartegen bezwaar wordt ingebracht, en verdere betrekkelijke stukken; Overwegende dat uit de stukken blijkt dat kinderen van adressanten bij den kerkeraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam aanzoek hebben gedaan om een van zedelijk gedrag, teneinde elders aangenomen te kunnen attest worden; dat zij tot die aanvraag eerst zijn overgegaan nadat de ouderlingen, door den kerkeraad daartoe aangewezen, geweigerd hadden hunne medewerking tot aanneming bij de predikanten H. P. Berlage, K. P. Ternooy Apèl en E. Laurillard te verleenen, en de kerkeraad die ouderlingen in het gelijk had gesteld dat genoemde kerkeraad ook na vernieuwd aanzoek hunnerzijds geweigerd heeft aan hun verlangen om geene andere reden dan dat zij zich niet wilden onderte voldoen werpen aan den willekeurigen eisch des kerkeraads tot onderteekening eener verklaring, waarvan in het Reglement op het Godsdienstonderwijs geene sprake is, met name de verklaring van instemming met de belijdenis des geloofs „in den Heere Jezus Christus als onzen eenigen en algenoegzamen Zaligmaker, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking;" dat adressanten zich daarop, in het belang hunner kinderen, gewend hebben tot het Classikaal Bestuur van Amsternam, te kennen gevende, dat zij genoemde weigering des kerkeraads in strijd achten met de bedoeling, den geest en de letter van Art. 40 van het Reglement op het Godsdienstonderwijs, en met dringend verzoek, dat het Classikaal Bestuur den kerkeraad zou gelasten de gevraagde attesten binnen korten termijn, af te geven, tenzij het na onderzoek blijke, dat hunne kinderen van ergerlijken levenswandel zijn; dat het Classikaal Bestuur, ofschoon toegevende, dat de kerkeraad reglementair zijne bevoegdheid te buiten gegaan is, door het stellen van de gezegde voorwaarde tot het afgeven van het gevraagde attest evenwel gemeend heeft den kerkeraad tot het afgeven daarvan niet kunnen dwingen, op grond dat de kerkeraad in zijn recht van te weigering is, omdat het Reglement het afgeven niet voorschrijft, waarom het Bestuur de klacht van adressanten ongegrond verklaart en aan hun verlangen niet kan voldoen dat adressanten zich door deze uitspraak van het Clasbikaal Bestuur bezwaard gevoelende en meenende, dat een kerkeraad volgens ,

,

,

;

,

,

,

,

,

4

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's

Het dreigend conflict. - pagina 51

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's