Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 24

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 24

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

22 door den zijn

VEKBANU MET DE SYNODALE ORGANISATIE.

§ 7.

recht

rechterlijke

worden ontnomen en wanneer deze vermeent moeten handhaven, kan dit alleen op de gewone wijze geschieden"" ^). De Kerkeraad waagde zich hieraan niet,

Kerkeraad daartoe

niet

;

te

de zaak toen tijdelijk rusten. blijkt dus, dat én naar luid van de gebruikte bewoordingen, én blijkens de Reglementsbepalingen, én naar uitwijzen der geschiedenis, én eindelijk naar het oordeel van ten deze onverdachte kerkelijke en burgerlijke rechtsgeleerden, de bewering van het Classicaal Bestuur, als ware de Kerkelijke Commissie ^niets dan een Commissie van den Kerkeraad",

en

liet

Zoo

ten eenen male onhoudbaar

§ 7.

is

").

Verband met de Synodale organisatie.

en staat het Beheer te Amsterdam in het kader en onder de der Sgnodcde organisatie? Het ligt kennelijk in de bedoeling der Classicale Memorie vooral op de toestemmende beantwoording van déze vraag bijzonderen nadruk te leggen. Reeds op haar eerste bladzijde toch drukt zij met in het oog springende letters de woorden af, dat „de Kerkeraad als vertoonende de geheele Gemeente, naar luid der in 1809

Stond

hooglieid

Kerkenorde van den Haag (1586 art. 9) en van Dordt (1618/19 art. 11) geroepen was, „om hare Leeraars van de nooddruft des lichaams te voorzien en zonder het oordeel der Classis niet te verlaten""; en op dien grond „wel degelijk bevoegd, ja, verplicht was, om als Kerkeraad het Bestuur der geldelijke aangelegenheden te voeren." Een bewering waaraan dan de bevreemdende voorstelling wordt vast:;'eknoopt, dat er reeds in 1809 hier eene Kerkelijke „organisatie"" aanwezig was, en dat op grond van deze organisatie Gemeente en Kerkeraad van Amsterdam reeds „Doch hoe „reglementa'ir"'^ bestonden. Het heet toch op blz. 1: destijds dit zij, volgens de toenmalig geldende bepalingen, heeft de Gemeente, zooals zij toen reglementair bestond, het Reglement goedgekeurd en den Grooten Kerkeraad, zooals ook hij in die dagen reglementair bestond, tot het voeren van het Beheer gemachtigd." Daargelaten nu de blijkbare onjuistheid, dat een Kerkeraad die slechts tot regeling van het Beheer gemachtigd wierd, hier gezegd Avordt gemachtigd geweest te zijn, om het Beheer zelf te voeren iets wat door het goedgkeurde Reglement juist wierd uitgesloten; dient tegen deze geheele voorstelling met nadruk opgekomen. Ongetwijfeld toch heeft de Kerkenorde van Dordrecht

nog geldende

;

1)

Not. Kerkeraads-Comm. 13 Volstrekt onbegrijpelijk is

November

73, fol.

68.

hoe de Classicale Memorie zich ook op de voordracht voor de benoeming van de leden der Commissie beroepen kan, als bewijs van hare afhankelijkheid. Toen toch in 18 70 deze voordrachten zijn afgeschaft, heeft het Presbyterie deze afschaffing juist aangedrongen met de opmerking dat deze voordracht de Kerkelijke Commissie te veel zelfstandig maakt, en heeft de Kerkelijke Commissie voor behoud dezer voordrachten gepleit, juist ter sterking van haar zelfstandigheid. Beide stukken zoo van het Presbyterie als van de Kerkelijke Commissie, staan hieronder afgedrukt in § 11. ~)

het,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 24

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's