Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het dreigend conflict. - pagina 36

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het dreigend conflict. - pagina 36

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

:

34

De Kerkeraad Overwegende, dient aan late

de

,

dat

alle

ding in de Kerke Chvisti allereerst getoetst

Gods Woord

Overwegende ten andere, dat het geraden is, eer men zich in strijd alle gebaande wegen af te loopen En overwegende ten laatste, dat het pleit voor het opperrecht in Kerke Christi van Gods Woord desvereischt, niet ten einde ware

wikkelen

;

,

,

brengen met een ondergeschikt Bestuurs-collegie; maar doeltreffend alleen zou te voeren zijn bij de Synode-zelve of haar vaste Commissie in welk Collegie de Synodale Öorganisatie als zoodanig belichaamd te

optreedt; Beshiit

,

drie dagen aan de Algemeene Synodale Commissie te een schrijven van dezen inhoud toekomen doen De raad der Kerke van Amsterdam teekent mits dezen tegen de copyelijk hierbij gaande beslissing van het Provinciaal Kerkbestuur van Noord -Holland cassatie aan, op grond, dat genoemde beslissing nietig is als in strijd met Gods Woord. Andere gronden, aan menschelijke inzettingen en reglementen ontleend, waren hierbij te voegen; maar hij laat deze achterwege, als overtollig na zijn beroep op den Woorde Gods, waaraan de Opzieners der Gemeente zich bij de aanvaarding van hun ambt onvoorwaardelijk voor God en de Gemeente verbonden hebben. 1.

binnen

men

allerminste niet met een doen, alsof de Kerkeraad, in algeheelen strijd met zijn beginsel, nu toch weer in Roomsehen trant het souverein gezag der Synodale Hiërarchie in geestelijke zaken erkennen ging. Integendeel. Deze aanteekening van Cassatie was slechts een prinstellen van liet buiten zijn schuld eenigszins omwoeld geschil. cipieel Het moest rechtstreeks en zuiverltjk komen Ie staan tusschen het gezagvan God in zijn Woord en het gezag van menschelijke Reglementen. Opdat dit echter door niemand- zou kunnen misverstaan worden, besloot de Kerkeraad dit nogmaals duidelijk in een breedvoerige Memorie uiteen te zetten; gaf aan de H.H. Ds Krayenbelt, Ds Van Schelven, Hovy en Dr. Kuyper last zulk een Memorie op te stellen en machtigde zijn Voorzitter, om dat stuk, na ontvangst, door te zenden aan de Algemeene Synodale Commissie. Hieraan is voldaan, en de Memorie ter toelichting van de Cassatie, die men hierachter onder de Bescheiden vindt atgedrukt, binnen den bepaalden termijn in handen van de Synodale Commissie geraakt. Deze Commissie hield juist te 's-Gravenhage zitting, toen het stuk inkwam; nam het terstond in behandeling; en gaf in aller ijl eene beslissing, geheel buiten Gods Woord om, en die, uitsluitend op eenige rekbare reglementaire bepalingen afgaande, zelfs het aanzoek om cassatie van de hand wees.

Blijkbaar

had

gewone aanteekening van

dus

in

Cassatie

ie

hier

het

;

Ook

stuk vindt men hierachter onder de Bescheiden opgenomen, Herderlijke Vermaanbrief, dien de Algemeene Synodale Commissie er bijvoegde.

evenals

dit

de

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's

Het dreigend conflict. - pagina 36

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's