Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het dreigend conflict. - pagina 74

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het dreigend conflict. - pagina 74

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

,

72 aan deze Commissie in mandaat worde gegeven om vóór Januari, e. k. den Kerkeraad ten principale te dienen van consideratie en advies. 5 dat mededeeling van de te dezer zake gewisselde stukken nog voor aanstaanden Maandag geschiede aan den Algemeenen Kerkeraad. 6 dat haar een crediet worde verstrekt om te voorzien in de kosten. en 7 dat haar uit de Notulen zoodanig afschrift worde verstrekt dat de Cassatie is aangevraagd niet op grond als waaruit blijken kan van de Reglementen, welk voorstel wel gedaan, maar niet ondersteund is, maar uitsluitend op den éénen en eenigen grond, dat de beslissing van het Provinciaal Kerkbestuur, die den Kerkeraad dwingen wil om actief mede te werken om tot het H. Avondmaal personen toe te laten die modern zijn, of zich als zoodanig gedragen, in strijd is 4

dat

,

of op den 8 sten

,

,

met Gods Woord.

Na breedvoerige discussie werden al de 7 punten onveranderd aangenomen en de Commissie bedoeld in punt 2 door den Praeses benoemd. Dientengevolge werden aan de Commissie voor de Memorie van toelichting bestaande uit de predikanten W. Krayenbelt en B. van Schelven, en de Ouderlingen W. Hovy en A. Kuyper, nog ,

,

toegevoegd de predikanten C. A. Renier, W. J. Geselschap, H. W. van Loon en N. A. De Gaay Fortman, en de Ouderlingen W. Kuhler Wz. F. L. Rutgers, J. Woltjer en D. P. D. Fabius.

Voor eensluidend

De N. A.

afschrift,

Scriba des Kerheraads

DE GAAY FORTMAN.

XV. Yoorloopige mededeeling

aan de Gemeente.

«De Kerkeraad heeft in zijne vergadering van 3 Dec. jl. aan eene Commissie van twaalf zijner leden onder meer óók dit in last Voor zooveel noodig de Gemeente in te lichten omtrent de gegeven gespannen verhouding, waarin hij gedurende de laatste weken tegenover de Hoogere Kerkbesturen is geraakt. Ter kwijting van dezen last, stelt bedoelde Commissie zich voor, eerlang een zoo nauwkeurig mogelijk overzicht van het gebeurde openbaar te maken en daaraan een afdruk toe te voegen van gewis:

selde bescheiden.

Teneinde evenwel reeds nu eenigermate te voldoen aan de verklaarbare belangstelling, waarmee vele leden der Gemeente wenschen ingelicht te worden aangaande den aard van het gerezen geschil, is de Commissie volgaarne bereid, in naam van den Kerkeraad, reeds nu het hier navolgende ter kennisse van het kerkelijk publiek te brengen. Gelijk aan de Gemeente bekend is, drong, onder de rechtvaar-

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's

Het dreigend conflict. - pagina 74

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's