Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 132

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 132

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

130

OPENBAAR SCHRIJVEN.

heeft, dan of hij door de oprichting van het algemeen genootschap, genaamd de Hervormde Kerk, zijne zelfstandigheid en autonomie .heeft verloren; en, daar gehoorzaamheid aan de wetten van den Staat, salvo imperio div^ino, zeer zeker ook Christenplicht is, kan alzoo de zorg, gedragen om dat geschil niet aan Jen bevoegden rechter te onttrekken, zeker

houden

nimmer

kerkelijk misdrijf

als

Wij

houden

worden gequalificeerd.

om

deze redenen de aanklacht van het Provinciaal bestuur tegen de voorloopig geschorsten bij Uwe vergadering ingediend voor nietig, zoowel wat de omschrijving van het feit als de aanduiding der qualificatie betreft, ook al ware die nietigheid niet reeds voorhanden wegens het verzuim van meerdere essentieele vormen. Door Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman is ten overvloede de materie zelve der gemaakte wijzigingen zoo klaar en zakelijk behandeld, dat wij zijn betoog als in ons schrijven woordelijk ingelascht wenschen beschouwd te zien, en het daarom als bijlage daaraan vasthechten. Wij hebben reeds opgemerkt, dat wij ons niet verklaren kunnen, in welke hoedanigheid het Classicaal bestuur van Amsterdam thans tegen ons optreedt, en in hoever wij de Memorie, die het in zijne vergadering van den l^^*^" Februari jl. heeft opgemaakt, moeten beschouwen als een tot het publiek gerichte aanklacht, of als eene der dingtalen in de tuchtzaak, waarin men ons gewikkeld heeft. Hoe dat zij, hoe weinig we schromen om de daarin gegeven inlichtingen door eene betere toelichting te wederleggen, toone de Contra-Memorie als bijlage hiernevens gaande. Slechts enkele opmerkingen mogen hier nog hare plaats vinden. Geen rechter zal ooit den beschuldigde wegens poging tot moord veroordeel en, alleen omdat hij een wapen gekocht heeft, en verdacht wordt van het plan, daarmede iemand te willen o dooden. En ook het Roomsch-Canonieke recht leert ons n e cogitationis poenam patitur. Wordt dit anders opgevat door onze Protestantsche kerkelijke rechters? Toch worden de wijzigingen en bijvoegingen, in de vergadering van den Kerkeraad van den H^en December 1885, die het onderwerp der ons aangedane vervolging zijn, zoozeer gewraakt, niet om hetgeen zij op zich zelve beschouwd inhielden, maar omdat zij hinderpalen opruimden om iets te doen, waartoe men ondersteld wordt het plan te hebben gehad. Of dat voorof als daartoe werd onderstelde plan zou zijn uitgevoerd zij die in de vergadering van 14 December voorovergegaan stemden, er persoonlijk hoofd voor hoofd toe zouden hebben :

;

,

m

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 132

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's