Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het dreigend conflict. - pagina 27

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het dreigend conflict. - pagina 27

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

25 §

10.

DE ONVERHOEDSCHE AANVAL DER MODERNEN. De zaak bleef dus sleepende, en zou

allicht nooit tot conflict

ge-

hebben, indien niet enkele invloedrijke personen onder de modernen zich in den aanvang dezes jaars hadden opgemaakt, om » hel gelijke recht der modernen", gelijk zij het noemen, ook in de Kerk van Amsterdam met hand en tand te handhaven. Zij riepen daartoe openbare meetings saam, en namen in deze meetings verklaringen aan, waaruit ten duidelijkste hun wil bleek, om den Gereformeerden Kerkeraad te dwingen tot het erkennen van de modernen, als gerechtigd tot het H. Nachtmaal des Meeren. Ook hun kinderen zouden en moesten op de gewone wijze aangenomen worden. Ze zett'en den strijd openlijk op. Zelfs de politieke pers moeide er zich in, en nam schier dagelijks aan dezen kerkdijken strijd deel. De tyrannie der orthodoxie moest gefnuikt worden, het kostte wat het wilde. Ook de moderne aannemelingen zouden en moesten toegelaten. En daartoe moesten de gereformeerde Ouderlingen ook bij de aanneming van de II. H. Berlage, ternooy Apèl en Laurillard assisteeren. Want, deden ze dit maar, dan ging de aanneming vanzelve door. De bevestiging verbleef aan de predikanten. En was die maar eenmaal afgeloopen, dan stond de toegang tot het II. Nachtmaal hun vrij en onverlet. Als gevolg van deze licht begrijpelijke beweging geschiedde toen drieërlei Ten eerste wierd er een adres aan den Kerkeraad ingezonden waarin de ouders en voogden der teleur gestelde kinderen klachten inbrachten tegen de Ouderlingen; een adres door meerdere adressen van » belangstellende gemeenteleden gesteund. Ten tweede wierd er een Kiesvereeniging opgericht, onder den neutralen naam van» de Hervormde kerk", die Modernen en Irenischen aanbeval, en er op uit was langs dit zijpad weer Modernen in den Kerkeraad te brengen. En ten derde wierd door de personen die toegang tot het Heilig Avondmaal verlangden, aanvrage gedaan om de bewuste attesten. Onwetendheid kon dus geen oogenblik ook maar door den Kerkeraad voorgewend. leid

:

1

Men

'

met welke beweging men te doen had. stond vast, dat deze aanvrage om attesten, slechts ééne der vele uitingen was van een weldoordachte poging, die door kundige en invloedrijke personen onder de Modernen wierd aangewend, om den Kerkeraad óf tol aftreden, óf tot een buigen van het hoofd voor de verwerpers van den Christus te dwingen. wist

Het

Het spel was maar

De Modernen

al

te

doorzichtig.

den uitgedrukten wil des van Gods Woord af te gaan, maar. ... op dien Kerkeraad kon dwang uitgeoefend door de Hoogere Besturen. En, hoe dan ook in den boezem onzer Kerk de prediking der Waarheid zich uitbreidde, door de dwingende macht der Synodale Hiërarchie zou de toegang tot het H. Nachtmaal dan toch ook voor hen, die niet in de Verzoening door het bloed des Kruises geloofden, ontsloten worden. Kerkeraads,

om

hier ter stede stuitten op

niet

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's

Het dreigend conflict. - pagina 27

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's