Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 42

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 42

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

40

§

BEPERKING VAN DEN INVLOED DER PREDIKANTEN.

12.

ten aanzien van de leden van een zuiver administratief lichaam, zooals de Kerk. Commissie is, slechts één grond van noodzakelijkheid denkbaar zijn, en die is niet genoeg vertrouwen in de thans administreerende leden. -Daarvan wordt dan ook door de voorstellers niet

gesproken, en tot heden

is

aan de Commissie

niet gebleken, dat de

Algemeene Kerkeraad eenig minder vertrouwen dan vroeger

in

haar

stelt.

Waar geen verdere motieven worden genoemd, behoeft de Commissie zich ook niet op het gebied der gissingen te begeven. De slotsom van deze beschouwingen is, dat de Commissie de voorgestelde wijzigingen ontijdig., niet ivenschelijk en erenmin noodzakelijk acht,

het verwerpen. geeft,

waarom

zij

den Algemeenen Kerkeraad in overweging gedaan 3 Januari 1870 te

voorstel door het Presbyterie

De Commissie (iv.

g.)

S.

Wildschut,

V) H. W.

(„

voornoemd.,

fd.

Voorzitter,

G. Ras, Secretaris.

Amsterdam., IG Mei 1870.

Van

ging kopie naar het Ministerie, het Presbyterie Diakenen; en voorts rustte de zaak in de maand Augustus, om eerst op 5 September ter afdoening voor te komen. Op dien dag ging het voorstel door met 60 tegen 50 stemmen ^). en

dit

het

schrijven

College

van

Nu merke men op, dat dit de allereerste vergadering was, die Dr. Kuyper bijwoonde; dat iu geheel deze zaak zijn naam zelfs niet genoemd wordt zijn

;

te

en vrage zich dan af, welke mate van vertrouwen in inlichtingen als het Classicaal Bestuur in zoo ernstige procedure heeft

stellen,

verstrekt.

§ 12.

De

Beperking van den invloed der predikanten.

Bestuur gaat nog verder, en 1870 aangebrachte wijziging. Gelijk toch boven aangehaalde zinsnede blijkt, was naar de meening des Classicalen vergissing

van het

Classicaal

betreft ook de strekking der in uit

Bestuurs hoofddoel van deze wijziging, om aan de Kerkeraads-corporatiën, en met name aan het Ministerie van Predikanten haar invloed op de keuze der Commissieleden te ontnemen. Zoo toch lezen we op bl. 7 ^Allereerst moesten de verschillende corporatiën, die van Predikanten, Ouderlingen en Diakenen, voor deze zaak opgeheven worden." Men ziet, van de „voordracht der Gemeenteleden" zwijgt de Classicale Memorie zelfs, en sterk doet ze daarentegen uitkomen, dat met name de Predikanten hierdoor te na werden gekomen. Immers ze getuigt: ,Bij Kerkeraadsbesluit van 8 September 1870 werden zelfs de Predikanten in deze op ééne lijn geplaatst tnet den jongsten Diaken ; ter Kerkeraadsvergadering komende, kon ieder van hen als gewoon lid stemmen, meer niet." :

^)

Rerkeraadsprotoc,

fol.

193.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 42

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's