Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 79

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 79

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

§ 22.

DAGTEEKENING VAN OP- EN AFTREDEN.

77

Hierbij zij opgemerkt, dat enkele Ouderlingen en Diakenen voor korter of langer tijd den Kerkeraad weer zijn uit geweest, om eerst na en voorts dat, gelijk de verloop van'eenigen tijd er in terug te keeren jaarcijters toonen, verreweg de meeste geschorste Kerkeraadsleden nog geheel buiten den Kerkeraad stonden, toen in dien raad de onderschei(lene besluiten zijn genomen, die de Classicale Memorie met het Conflict ;

verband brengt. Daarentegen zijn er tal van vroegere leden van den Kerkeraad, die wel aan dat verleden deel namen, thans uit dien raad uitgeraakt. O. a. om alleen de Predikanten te noemen, de heeren Dr. Ph. S. van R(mkel, Dr. Ph. J. Hoedemaker, en voor zooverre hij ijredikant was, ook De eerstgenoemde. Dr. Van Ronkel, kwam hier in Dr. F. L. Kutgers. 1873 en diende tot in 1881, dus bijna 8 jaren. Dr. Hoedemaker kwam En Dr. Rutgers trad o}) in in 187G en diende tot 1880, alzoo 4 jaren. 1878, om heen te gaan in 1879, alzoo na één jaar dienst. Evenwel kan geen Kerkelijk Bestuur wat dit verleden aangaat deze heeren lastig vallen, daar Dr. Vos op 8 Juli 1881 aan Dr. V^an Ronkel de stukken van eervol ontslag op de meest vereerende wijze uitreikte Dr. Hoedemaker even eervol op 1 Juli 1880 ontslagen wierd en Dr. Rutgers, die meê tot de geschorsten hehoort, onder dagteekening van 15 November 1879 dil schrijven van het Classicaal Bestuur ontving: in

;

;

Amsterdam^ Dj November 1879.

Amsterdam, gezien het verzoek om ontslag uit de Classis van den WelEerw. ZeerGel. Heer F. L. Rutc/ers, Th. Dr. en Predikant alhier, die emeritus is verklaard, ontslaat genoemden broeder bij deze, o]) eene vereerende ivijzc^ van zijne betrekking tot de Classis Amsterdam, met den wensch dat hij, ook in de dagen zijner rust van het heilig dienstwerk, nog al dat nut stichte, waartoe lust en kracht hem in staat stellen, en dat hij in alles Gods hulp en zegen geniete.

Het

Classicaal Bestuur van

//et (ir. Cf.)

(„

„ )

ClaM. Besl. voorn. B. J. Adriani, Praeses. G. J. Vos AzN., Seriha.

Een getuigschrift, dat zelfs nog eervoller door het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland bekrachtigd wierd, door deze missive :

L.

S.

Het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland, ontvangen hebbende het verzoek van den WelEerw. Zeer Geleerden Heer F. L. Rutgers, predikant bij de Ned. Hervormde Gemeente te Amsterdam, om met den 15 November 1879 emeritus verklaard te worden gezien en in orde bevonden hebbende de daarbij overgelegde ;

stukken gehoord het Classicaal Bestuur van Amsterdam in zijn schrijven van 2 Nov. jl. besluit aan het verzoek te voldoen en verklaart bij deze voor;

;

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 79

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's