Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het dreigend conflict. - pagina 67

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het dreigend conflict. - pagina 67

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

!

"

65 (w. g.) J. K. Koch, President, J. C. Veriioeit, Vice-President, Overman, Secretaris, J. Aungh Prins, Van den Br.vndeler, J. j! Prtns, G. Bruna, W. B. S. Boeles.

L.

Voor eensluidend De

afschrift,

van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk

Secretaris

,

OVERMAN.

L.

XI. Vermaanbrief N.

bij

de beslissing

van de Algemeene Synodale Commissie.

's-GRAVENHAGE,

5 8.

25 Nov. 1885.

Eerwaavde Broeders de toezending van nevensgaande uitspraak die geschied is op Uwe aanvrage van vernietiging der beslissing, gegeven door het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland, veroorloven wij ons eenige opmerkingen die wij U ter ernstige overweging aanbevelen. door U aan onze beoordeeling onderworpen is thans z/De zaak op kerkelijk gebied uitgemaakt en bovengenoemde beslissing heeft alzoo kracht van gewijsde verkregen. Op U rust de verplichting, om de gevraagde attesten van zedelijk gedrag, tegen wier uitreiking bij U overigens geen bezwaar bestond, aan hen, die er om vroegen, af te geven. Zij behoeven die om overeenkomstig hun verlangen tot lidmaten der gemeente aangenomen te worden. //Dat verlangen, hetwelk geacht moet worden oprecht te zijn, Het verzoek , om verdient in dagen als de onze aanmoediging en lof. elders te worden aangenomen, is het natuurlijk gevolg van de, in ons oog willekeurige weigering der ouderlingen om bij de aanneming der //Bij

,

,

,

,

,

,

,

,

predikanten Berlage, Ternooy Apèl en Laurillard te adsisteeren. Maar de inwilliging van dat verzoek is door U op even willekeurige In plaats van medewerkers hunner blijdwijze vertraagd geworden. schap te zijn hebt gij door de gestelde voorwaarde de houding aangenomen om te willen heerschappij voeren over hun geloof. ,

//Aan die voorwaarde hebben zij dan ook terecht gemeend, niet kunnen voldoen. Die voorwaarde vergde vóóraf van hen eene geloofsverklaring, welke zij, in welke bewoordingen ook, juist elders wenschen af te leggen en, volgens de bestaande bepalingen aan U niet schuldig waren. Door het stellen dier voorwaarde hebt gij Uwe bevoegdheid overschreden, hen zoowel als hunne ouders, lidmaten Uwer gemeente in hunne heiligste rechten gekrenkt en hunne leermeester» aan wie zij hun vertrouwen geschonken hadden openlijk ten toon gesteld. te

,

,

,

,

handeling geeft U het Woord Gods, door ons //Tot zulk eene geen hei evenals door U boven alle kerkelijke reglementen gesteld minste recht. Geen beroep op de instelling des H. Avond maals, op de ,

5

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's

Het dreigend conflict. - pagina 67

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's