Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het dreigend conflict. - pagina 18

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het dreigend conflict. - pagina 18

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

:

:

16 heid en waarheidszin zelve met voeten zouden getreden worden; en dat derhalve verzet tegen zulk een daad der Hoor/ere Besturen, wel diende als verre van revolutie en oproer te zijn, veeleer geprezen plichtsbetrachting en

trouw aan den Heere.

van onza acht grootste Kerken kwamen toenConferentie te Leiden bijeen en poogden tot organisatie te geraken, om aan het verzet kracht bij te zetten. Yan Gereformeerde zijde trad een Commissie van advies op, die 1 Maart 1880 haar Memorie in het licht zond en besloot met deze

Kerkeraden

De

in

tertijd

verklaring

op het recht, in allerlei opzicht en alzóó dat ook tegenstanders het niet geheel miskennen kunnen, mogen en moeten dus opzieners, die aan hunne roeping getrouw willen zijn, tegen de nieuwe bepalingen op de aanneming zich verzetten, en de Gereformeerde beginselen daarvoor in de plaats stellen, met aanvaarding van al hetgeen er aan die handelwijze verbonden is. Voor hen is

Steunende

zelfs

Gods Woord of de geboden van wel niet onzeker zijn, wat zij hebben Zij verklaren te kiezen, en wat inderdaad hunne keuze is en blijft. dan, met de apostelen onzes Heeren, onbewimpeld en met de meeste beslistheid: „Men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan den measchen." En wanneer dan door de kerkelijke machthebbers straf bedreigd wordt, dan is wederom hun antwoord, gelijk door Petrus en Johannes geantwoord werd op de scherpe dreigingen van het Sanhedrin te Jeruzalem «Oordeelt gij, of het recht is voor God, ulieden meer te hooren dan God". de keuze, menseken.

ter

laatster

En dan kan

instantie

:

het ook

:

Van ethische

zijde liet Dr. J.

11.

Gunning zich

in geheel gelijken

Een woord over onzen kerkdijken een boekske getiteld toestand", waarin hij zich o.a. aldus uitsprak

geest

uit

in

:

t>

Met dit artikel is de misnoegdheid der aan de belijdenis gehechte gemeente, die vroeger lijdelijk, daarna klagend en dreigend En zulks met het volste recht en was, tot bepaald verzet overgegaan. naar heur duren plicht. Want wie ook maar eenigszins het geloof der Gemeente deelt, moet voelen, dat hier de grens zijner gehoorzaamheid ligt. De ter stelling van dit nieuwe artikel, o. i. plicht van elk die de zijde ontbinding onzer kerk niet wil, kan echter uit tweeërlei overweging volgen.

Hiermee ware de Kerk ontbonden

:

ontbinden van de kerk. Vooreerst door haar, de kerk, hare vertegenwoordigers onbevoegd te achten, om over het Christelijk karakter der belijdenis van hen, die tot haar willen toetreden, te oordeelen. Ten andere, en vooral, door de verschillende wopvattingen" voor iets, dat de hoofdzaak niet raakt, te doen verklaren. Dit

zelve

in

is

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's

Het dreigend conflict. - pagina 18

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's