Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 105

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 105

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

§ 26.

SIGNALEERINT. VAN NIET-GESCHORSTEN.

103

Of ook, mikt men verder, en is hiermee een voorloopige aanficatiën. klacht tegen deze Gemachti^-den bedoehl, hoe hoort zulk een begin van aanklacht dan thnis in de'ze Memorie ? En had, waar aller belang medebrengt, dat toch de spanning bedare en niet toeneme, ook het Classicaal Bestuur niet waardiger gehandeld, door zulke woorden als ,/)proermaker" enz. in de pen te houden ? Maar nóg raadselachtiger is de signaleering van den heer Ds. Reuier, die op blz. 13 wordt aangeduid als een der vier leden van den Broedi'rlü'inf/^ die telkens voorstellen indienden, op blz. 24 wordt voorgesteld als deel nemende aan eene onwettige vergadering, en op blz. 25 als , meedoende aan Bijbellezingen" en als spreker van „opruiende taal". Over elk dezer drie een kort woord ter toelichting. Op het eerste diene, dat Ds. Renier gedurende de acht jaren van zijne Bediening alhier slechts eén enkel maal een voorstel bij den Kerkeraad indiende, t. w. om de lijsten der tot het H. Avondmaal toegelatenen niet '««, maar voot' de bevestiging ter visie te leggen. Op het tweede, dat hij als «/^/-geschorst en geconvoceerd lid slechts opkwam naar behooren, en voorts aan geen vergadering deel nam, maar die voor doelloos verklaarde en uiteen liet gaan. En op het derde, dat hij, zoogoed als ieder geloovige, Bijbellezingen voor wie saam wil komen mag houden, en hiervan aan niemand rekenschap verschuldigd is. En voorts, dat het, wat „de opruiende taal" aangaat, die door hem op 24 .Januari in de N. Z. Kapel zou gebezigd zijn, bij beslissende ontkenning van het feit, moeielijk te rijmen valt, dat hetzelfde (Jlassicaal Bestuur op blz. 13 mededeelt, hoe het den heer Ds. Hugenholtz „eervol" moest ontslaan, ^omdal er geen

hem aanhangig ivas'\ en in zijn advertentie van 4 Januari 188i3 het voor niet geoorloofd verklaarde, leerlingen van predikanten, tegen wie geen bewijs van onrechtzinnige gevoelens bestaat, te verdenken, thans zelf den goeden naam te na komt van een geliefd en geacht Leeraar, tegen wien geen klacht is ingediend noch eenige procedure hangt ^). Waarbij ten overvloede nog gevoegd zij, dat het verkerkelijke proeeditre tegen

') Een der zake kundige r-chreef ons over dit punt nog: //In geen enkele Bijbellezing en ook in geen enkele godsdienbtoefening na 4 Januari heeft Ds. C. A. Kenier opruiende taal gebezigd. Ware dit door hem of door een zijner geschorste medebroeders geschied, dan zou de gemeente

de

Wel op

ni t zoo lijdelijk gedragen hebben^ als thans geschied is. het feit der schorsing eene onrechtvaardigheid genoemd. Wel is er gewezen, dat de S^^nodale organisatie gedurende haar zeventig-jarig schorsing is

bestaan nooit anders gedaan heeft dan de bestrijders van Christus te handhaven en de belijders te verdrukken. Maar steeds werd daarbij gevoegd, dat deze ervaring niet mocht verlokken tot itterheid en geweld, maar tot verootmoediging en gebed. Aldus is ook op 24 Januari- in de Nieuwezijdskapel geschied. Naar aanleiding van Klaagl. V 2\a werd een parallel getrokken tusschen Israëls toestand, welke in dit hoofdstuk geteekend wordt, en den toestand waarin wij ons bevinden. Tot droefheid over de ellende, welke over onze Kerk gekomen was, werd opgewekt, omdat er eene scheuring gekomen was niet tusschen belijders en bestrijders, maar tusschen broeders, die samen den Heere Jezus Christus als hun Heer en !

:

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 105

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's