Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

1. Complot en revolutie. - pagina 15

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

1. Complot en revolutie. - pagina 15

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

13

HET COMPLOT.

Maar Hoor

zat het

toch,

dan ook misschien in de Kerkeyaadsvergader'uu/ zelve V wat het Classikaal Bestuur ons in de Kerkelijke Cou-

rant naroept.

Drie dingen:

gaan loopen. raad

2.

onder

altijd

1. Ge zijt op het kantje van den reglenientairen wal Ge hebt niet geluisterd naar de adviezen van wijzer

hoogere bestureu

de

staat,

en daardoor niet kon doen, wat de meer-

derheid wel wilde.

Amsterdamschen Kerkeraad, dat, onderwerpen mogen worden ter tafel gebracht en afgedaan, die door een bepaald aantal leden worden voorgesteld. ))Wat was nn in eene geheime vergadering der bovengenoemde kerkeraadsleden ))Nu

besloten

er eene bepaling in liet reglement van den

is

behalve

agenda staan, ook

de

op

de

voorstellen,

de

kerkeraadsvergadering, te houden op den 21sten Dec. onder voorzitterschap

die

?

))0p

van Ds. Vax der Horst zou, staande die vergadering, aan den handigd een couvert, waarin het bovengenoemde voorstel, om en godsdienstoefeningen in handen te stellen van kerkvoogden.

voorzitter alle

Het aantal onderteeke-

naars was meer dan voldoende en de meerderheid zou gereed staan, uit die enveloppe te voorschijn

hadden de kerkvoogden, die ook leden aan hunne trawanten medegedeeld.

sterdam, de heeren Laurillard, Ternooy

om

worden,

als

dienstdoende

complimenten zouden ))Iets

beleefder zou

men

aan

Aan de

drie

alle voorstellen,

te

hun plan de campagne

moderne predikanten

Apel en Berlage,

predikanten

ze buiten de

hloc

dier vereeniging waren,

zou onmiddellijk beginnen.

revolutie

))De

om

nemen. geheime vergadering zoo de macht uit handen gaven,

komende, dadelijk en

«Alvorens echter de leden dier

worden over-

macht over kerken

te

Am-

zou dadelijk het recht ontzegd

de kerkgebouwen binnen te treden.

Zonder

deur gezet worden.

een 9tal andere heeren behandelen, die wel tot de orthodoxe

maar meer tot de irenische richting behooren, waaronder de predikanten De Graaf, Van Marken, Hogerzeil, Ten Kate, Vos, Adriani, Posthumus Meyjes en Westhoff. »Men zou aan dezen kennis geven, dat men van hen liever niet meer gediend was, en dat men hun daarom vriendelijk verzocht: zich voortaan te onthouden van het voorpartij,

gaan

bij

voorzien.

godsdienstoefeningen,

«Eindelijk

zou

aan

eenige

maar toch

van kerkvoogden, volgen,

daar

men

op andere en betere wijze in die behoefte

zou

Dit waren er weer 9 op fatsoenlijke wijze aan den dijk gezet. broeders, niet

worden medegedeeld, dat

als

die

wel gereformeerd

zijn

volgens het college

makke schapen den leidsman

ze in de kooi

mochten

blindelings wilden

blijven, mits absolutie

vragende

hun zonden en gehoorzaamheid belovende aan vader Abraham. Hiertoe behooren Ds. Van der Horst en Ds. Van der Dussen. sMen zou dusdoende 12 predikanteii te kort komen, doch voor dezen waren reeds l'i plaatsvervangers aangeworven uit buitengemeenten. De lijst dier heeren bestaat reeds en wat meer is, zij hadden zich reeds bereid verklaai'd. dadelijk op te treden, wanneer voor

alles in orde zou zijn.

))Doch, o verdorvenheid van het

heime vergadering

dit

menschdom,

er

was onder de

schare,

die in die ge-

plan zoo kunstig had ontworpen, één Judas, die zijne broederen

verried.

«Het geheim

kwam

ter oore

van het Classicaal Bestuur,

voordat

de Kerkeraadsver-

gadering gehouden kon worden, en de Voorzitter, Ds. Van der Horst, was gewaarscliuwd, welke dynamiet-bom voor hem zou worden neergelegd. Welke maatregelen genomen

waren,

om

waken, dat de inhoud van dat gewichtige paket, dat zulk een gevaarlijke

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 46 Pagina's

1. Complot en revolutie. - pagina 15

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 46 Pagina's