Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 325

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 325

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

;

;

;

DE ONDERNOMEN VELDTOCHT. ten

gelegd

laste

307

van den Amsterdamschen Kerkeraad

aan leden

oude samenstelling, en niet tegenover eene overtreding ten

van dien Kerkeraad,

leden

gelijk hij

Classikaal Bestuur, doende wat des

in zijne

laste gelegd

aan

thans door de medewerking van het

Kerke raads

is,

samengesteld

is

gezien, behalve de aangehaalde artikelen, artt.

13, 15, 43, 51, 61

artt,

7,

en 63 van het

15, 21, 31, 48 en 50

van het

Algemeen Reglement, Reglement voor Kerkelijk Opzicht

en Tucht enz. beslist

dat het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland de zaak van geschorste

de provisioneel

Gemeente

bij

ten

de Algemeene Synode

voormeld besluit van het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-

Holland van den 21 IS'^'^'i

Nederduitsche Hervormde

Amsterdam, met de daarop betrekking hebbende stukken,

te

onrechte heeft overgebracht vernietigt

Kerkeraadsleden der

Januari 1886 en, voor zooveel noodig, dat van den

bevorens;

besluit al de

op de zaak betrekking hebbende stukken, door tusschenkomst

van het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland

te

verzenden aan het

Classikaal Bestuur van Amsterdam, opdat dit Bestuur, zoo het oordeelt, dat

naar

art.

zaak

tot

47 van het Reglement voor Kerkelijk Opzicht en Tucht enz. de ontzetting zoude

kunnen aanleiding geven, haar met

alle daartoe

betrekkelijke bescheiden verzende naar het Provinciaal Kerkbestuur, dit

Kerkbestuur

in eersten aanleg berecht te

om door

worden

bepaalt dat afschrift dezer zal worden gezonden aan het Provinciaal Kerk-

bestuur van Noord-Holland, aan het Classikaal Bestuur van

aan ieder der geschorste Kerkeraadsleden gelast

dat

te

Amsterdam

Amsterdam en

;

deze uitspraak openbaar gemaakt zal worden in het OflSciëel

Orgaan der Nederlandsche Hervormde Kerk.

Gedaan

te

's

Tegenwoordig viseerend

lid,

Gravenhage, den 9 Maart 1886. :

de President Dr. J. K. Koch, Dr. T. Cannegieter, praead-

L. Overman, Secretaris, en de overige leden in deze bevoegd

D. Kramer, E. César Segers, Mr. F. A. Holleman, {w. g.)

Overman,

J.

J. Bredius,

:

F. J. P. Moquette, J.Douwes,

W. M. Houwing.

K. Koch, President. T. Cannegieter, Praeadviseerend

Secretaris.

D. Kramer, E.

Moquette, J, Douwes, F. A. Holleman,

lid.

L.

César Segers, J. Bredius, F. J. P.

W. M. Houwing."

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 325

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's