Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 58

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 58

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

:

HET PLAN DE CAMPAGNE.

40 Maar,

gelijk

boven

ik

die vrijwillige aansluiting

aanstipte,

uitgevaardigde Reglement

om

het

niet gezocht, en

is

drie

voorname punten der verwerping volkomen

die een eigen

middel van bestaan hebben, binnen de ker-

reeds

is

waardig. het

Verplicht

I".

allen,

hun

gemeente

kelijke

Hervormde Kerk

onze

dragen. (Zie Art.

te

Volgens

haar behooren,

tot

volgens het Algemeen Kegleinent van

en

den hoofdelijken omslag, des noodig,

in

bij

12.)

nu

Reglement,

dit

lidmaten

geene

houden

hoofdverblijf

of

zijn,

(Art.

behooren

2),

denken

het niet

ja zelfs

Want door den Doop, dien men hebben lid van onze Kerk, zoo men er in gedoopt werd.

zij

hun lidmaatschap

die

nooit vernietigen kan,

opgezegd.

Hoogst onbillijk nu zou het zijn, zulke menschen den hoofdelijken omslag, dien de lidmaten, zij die

onze Kerk ook zeer velen die

bij

worden,

te

te

noodzaken eigene

uit

het bijdragen in

tot

vrije

men

blijft

keus zich aan haar

aansloten, alleen betalen moesten.

Wil het Algemeen Collegie

2".

gunstig hooren ; maar dat

hebben

zij

Reglement)

alle

veranderingen

Het wil de Kerkvoogden

daarbij goed-

zijn

de minste stem uittebrengen over een reglement,

niet

Het Algemeen

zoo het aangenomen wordt.

hebben,

gehoorzamen zullen

te

zij

42 van

(zie Art.

zich zelf voorbehouden.

Reglement aan

in het

Collegie, versterkt door afgevaardigden der provincie's en enkele andere personen,

U

dus veel oppermachtig voorschrijven, wat 3".

Zal

dragen

in

Algemeen

het

Collegie

de kosten, die het maken

niet

uwe kerkvoogdij

bepalen, hoeveel zal.

En

kan

zoude beliagen. zal

moeten

bij-

deze kunnen groot worden.

Veel zou hieraan nog toegevoegd kunnen worden.

Maar

bovenstaande

het

dunkt mij, voldoende

is,

de kerkvoogdij u thans voorgesteld

En

handelen

wilt gij

in

ter

toelichting van de vragen, die

heeft.

het belang dezer gemeente en hare

vrijheid

voorstaan, stemt

dan, talrijk opkomende, vrijmoedig en gerust op die vragen

NEEN. Maar ook

de,

tiUspraak der Middelhurgsche rechtbanjc vau 31 Juli 1874

Aruemuiden,

zake

in

zoldigd

adviseur),

lasscheu

:

is

de Vrij beheerders dier gemeente was ik onbe-

(vau

belangrijk

te

om

ZITTING VAN DEN Present de heeren Meesters

Reigersberg

Fremery,

\'ersluys,

Griffier, in

:

31

procureur

Marinus

J.

M.

Swaters

P.

als

van 'Schaumburg,

Officier

van

Justitie,

en de

te

Arnemuiden, gezamenlijk uitmakende

de

.

zoodanig handelende, eischers, verschijnende door den

en tegen

Quadekker,

wethouder,

procureur

Op

Brieve.

Weslfaal

Vlaanderen,

den

JULIJ 1874.

benoemd College van Kerkvoogden der Nederduitsche Hervormde Gemeente

Arnemuiden, en ten deze

te

dezer plaatse niet in te

Jan Louis de Troije, Simon Koets, Cornelis Roelse, Bartel Davidse

:

en Abraham van Eenennaam Lz., allen wonende het nieuw

te

de Stoppelaar, President, Hofstede van Son en Jhr. van

Regters,

zake

haar

Pieter

wonende

allen

Maret

:

heelmeester,

Tak,

te

Kwekkeboom, hoofdonderwijzer, Frederik Andries

Boogert, landbouwer,

Pieter van

Arnemuiden, gedaagden, verschijnende door

en Pieter Schoonenboom, landbouwer, wonende te

Arnemuiden, medegedaagde, verschijnende door den procureur Mr. F. M. C. van Deinse.

De

Arrondissements-Regtbank

Gezien lijk

de

te

Middelburg, provincie Zeeland

stukken van het geding, allen voor zoo ver noodig op zegel en behoor-

geregistreerd

;

'

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 58

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's