Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 346

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 346

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

ONDERNOMEN VELDTOCHT.

I>E

328 dragen, zoodat

werd uitgenoodigd op de hem gestelde vraag

hij

dat appellant daarna te kennen gaf, dat

zonder dat

mede-appellanten zou

prijs

Synode weigerde

de

dat

opgelost

bezwaren

zijne

hij

door

geven, en op dien grond verklaarde te constateeren,

bezwaren

zijne

schriftelijk in te

bezwaren

dienen

te hooren,

hem

en dat

dus, naar

te verlaten

en zijne

;

Kuyper daarna

dat de heer Dr. A.

antwoorden

waren, zijne rechten en die van zijne

meening, niets anders overbleef, dan de vergaderzaal

zijne

te

antwoorden op vragen,

te

bij

schrijven

van 17 September 1886

voege zijne bezwaren ontwikkeld heeft en deze resumeert in dier Hem oproepende om hem »over de tuchtzaak zelve" te hooren, toont 1. :

Synodus Contracta, dat

de

in beginsel het vonnis

zij

van

l

Juli verzaakt,

en thans de novo gaat instrueeren voor eene nieuwe beslissing.

Synodus Contracta

treedt de

Hieraan toegekomen,

2.

van Noord -Holland en

het Provinciaal Kerkbestuur

is

in de plaats

van

dus tot alles gebonden,

waartoe dat Kerkbestuur ware gehouden geweest.

Dit Bestuur

3.

had,

hebbende, of ze

dan

al

onpartijdiglijk

eer niet

bezwaarden, eer

die in behandeling

het

legaal

tot

nam, behooren

te

onderzoeken

stand ware gekomen, en met name, of de

schorste en ter kerkelijke schavotteering voordroeg,

men hen

waren gehoord.

Bevindende dat

4.

voordracht d.d. 15 Maart tot ontzetting ontvangen

de

dit niet geschied was,

had het Provinciaal Kerkbestuur

van Noord-Holland het Classicaal Bestuur van ^.ws^eriam moeten gelasten

van het recht van verdediging onverwijld

schending

deze

te herstellen,

en

eerst daarna tot eigen behandeling der tuchtzaak mogen overgaan.

De Synodus

5.

Contracta, als

nu optredende om

beter te

doen wat het

Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland verkeerd deed, was gehouden tot het volgen

Van

6.

van

gelijke gedragslijn.

die lijn afgaande, en

gebrek verbeterd

zij,

de

Synodus Contracta op

op een gebrekkige voordracht, alvorens

tuchtzaak

zeer

zelve

dit

in handen nemende, verkort de

aanmerkelijke wijze het recht tot verdediging,

dat den beklaagde toekomt. 7.

De

schijnt

kende dus

oproeping

om

den ondergeteekende

te hooren, „over deze tuchtzaak",

mede een stap op dien verkeerden weg, en overmits de ondergeteeniet

zijns

zelf

mag meewerken om

zijn

eigen recht te verkorten,

mag

hij

erachtens de Synode hierin niet ter wille zijn."

Overwegende, wat het recht

betreft,

dat in de eerste plaats ten aanzien van de door den heer Dr. A. Kuyper, bij

zijn

laatstgemeld schrijven, aangevoerde bewering, moet worden onderzocht

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 346

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's