Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 123

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 123

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

117 de kennis van de veelvuldige barmhartigheden Gods in Christus Jezus tot verlossing van arme en ellendige zondaren. Met den Geest der vrijmoedigheid, der bescheidenheid en der zachtmoedigheid werden zy toegerust. Van vluchten voor hunne vijanden kon nu geen sprake meer zijn. Met vrijmoedigheid zouden zij getuigenis geven van de waarheid, vooral van de opstanding van Christus. Een dienstmaagd kan Petrus nu niet ten val brengen; want vervuld met den Heiligen Geest, zal hg geen smaad, geen vervolging, geen banden en gevangenis, geen marteldood ontzien in zijn getuigenis geven van den eenigen naam, gegeven tot zaligheid. En zoo ook zijne medeapostelen.

Met den Geest der kracht werden zij toegerust, om als Micha Jakob te verkondigen zijne overtreding en Israƫl zijne zonde (Micha 3 8). Met den Geest des onderscheids in het behandelen van zielen, om de zwakken te sterken, het kranke te heelen, het gebrokene te verbinden, het weggedrevene weder te brengen en :

het verlorene te zoeken. Met den Geest des geloofs, der hope, der liefde, der blijdschap en des vredes in het gelooven. De Geest der waarheid leidde hen in alle waarheid, en zoo werd het geloof versterkt, de hope verlevendigd niet alleen, maar ook vast in den Heere, en werd de liefde ontvonkt. In hunne harten brandde nu het liefdevuur. Van God geleerd, hadden ze ook elkander en den

naaste

lief.

Met den Geest der heiligmaking, om in alles voorbeelden der kudde te zyn en te schynen als lichten in de wereld te midden van een krom en verdraaid geslacht; en eindelijk in bijzondei'en zin met de gave der talen en der wonderwerken, om daardoor hun Goddelijke zending te bevestigen.

Wel mag men dus den Pinksterdag den dag der toerusting van de getuigen Christi noemen, en dat om Christus te verkondigen in zijne onmisbaarheid, dierbaarheid en algenoegzaamheid, in zijne staten en ambten, als Profeet, Hoogepriester en Koning.

Nog

een enkel woord ter toepassing.

IIL Geliefden, hebt gij reeds om den Heiligen Geest leeren bidden, en dat in het verborgen en met volharding? Leerdet zijn licht uw geestelijke blindheid, dwaasheid en ongij bij vatbaarheid in de dingen, die ter zaligheid noodig zijn, ken-

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 123

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's