Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 388

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 388

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE ONDERNOMEN VELDTOCHT.

370 Zoo

zijn.

ook met een Kerkeraad

het

is

Men

Classicaal Bestuur gesteld.

Kerkeiaad, met een Classicaal Bestuur

als

voorzeker kerkelijk-onzedelijk,

is

handelt of spreekt; maar zoolang dit niet kerkelijk bewezen stuur

handelen,

niet

menten

toe,

niet

dit reeds

alsof

geef

bewezen

is.

te

Lohman

Aan

Kerken.

tot

een kerkelijk be-

dringen er de Regle-

niet kerkelijk

bewezen

is

danken aan het door en door onhistorische

opstel

van

en Rutgers over de Rechtsbevoegdheid ons er plaat selyhe

had reeds het uitstekend Referaat van

soortgelijke beweringen

César Segers haar ontstaan

meenten

mag

al

als

onrechtzinnig

verontwaardiging voortgevloeide, steeds leerzame brochure

uit heilige

had haar ontstaan de Heeren

men

mijn kerkelijk ambt getuigenis van goed gedrag en

ik toch in

van rechtzinnigheid, zoolang mij het tegendeel

Deze

is,

En daarom,

als

te

„De verhouding van de

danken:

locale Ge-

de Ned. Herv, EerJc in haar geheel met het oog op de geschie-

maar aan

denis en het begrip Ker¥' ^)

stuk van denzelfden schrijver:

die brochure zelve het doorwrochte

„De rechtsbevoegdheid der

ten van de Ned, Herv. Kerk of de plaatselyke Kerken'^

bijzondere Gemeen-

^).

%* Over en weer kwamen ook nog vlugschriftjes, zooals „Gereformeerde Jiraaijes" wel praatjes); en: Wie keefi gelijk? Is het naar Gods Woord? De laatste sloegen

(ja

den

spijker

Een lijke

op den kop.

van achtbare Amsterdamsche oudleden der Kerke-

aanzienlijke reeks

Commissie bleef ook

niet achter

om aan

onze zijde plaats te nemen

^).

Am-

Vooral het door hen geuite vermoeden, dat Kuyper en de zijnen het

sterdamsche Kerkegoed voor de Vrije Universiteit hadden willen gebruiken,

en

zelfs

kamp

Kerk hadden kunnen verkoopen, verwekte

wel de Nieuwe

zulk eene

gefingeerden

(gemaakte)

adviseur

liet

dat

verontwaardiging,

optreden,

en meteen het Classicaal Bestuur

te

om

die

de

heer

mannen voor gek

Ging dat Protest van

sedert

jaren

uit

van

Lohman

een

hoonen, zooals een ongenoemd raadsheer

van verschillende

liberale zijde beschouwd''''

nabij

hun

te verklaren,

.

dat doen kan zonder veel vrees voor de Strafwet te koesteren

kwestie

in

niet alzoo

partijen,

'*).

„De Kerkelyke

door B. A. van Doorn, een

met den kerkdijken

strijd

bekend en met

man ijver

die

en

scherpzinnigheid voor een liberaal régime gestreden hebbende, menige juiste

opmerking maakte, evenals zake den

strijd

in zijne

op kerkelijk gebied"

l)

Leyden

bij

A. A. Rensink 1885.

2)

Leyden

bij

E.

J.

„Critiek

over eenige geschriften in

^).

Brill.

Het Handelsblad, No. 17739. Amsterdam, Höveker en Zoon. Vgl, ook De Heraut van 2 Mei, 4) Ontoerekenbaar Avaarin Kuyper dat protest „ergerlijke infamie" noemt, wel een bewijs dat het niet zoo 3) Zie

^

geheel en 5)

al

uit

de lucht gegrepen was.

Die beide goed geschrevene opstellen verschenen

bij

y. H. en G.

van Heteren

alhier*

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 388

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's