Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 235

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 235

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

DE ONDERNOMEN VELDTOCHT.

217

schappij als in dat der kerk, tot wier dienaars en opzieners ik het groote voorrecht heb

behooren, gezwegen van

te

Ik zeg toch niet bepalin^ien,

en

't

orde

schappelijke

Immers,

leidt?

leven de revoli.tie predikt, en

zulke dingen

Welnu,

tot

men op

als

geschieden.

hebben

tot

omverwerping van de maat-

het hoogste gebied van het menschelijk

hoon en smaad van

op een lager

laagste, of

op het

niet

te

betoonen, weldadig op den Staat en gansch het v'olksleven terugwerkt,

te

omgekeerd, vertreding van het kerkelijk gezag

dat,

dan

geen ambtshalve zou dienen

dat eerbied aan het kerkelijk gezag, volgens de vigeerende

veel,

te

terrein

die daar besturen opzet, wat zal

gebeuren

?

Amsterdam en daarbuiten

in

plaats gehad, en

hebben

U nog

eens tot de lezing

van een verhaal der revolutionaire gebeurtenissen alhier voorgevallen zekere zijde zijn daarbij woorden en bedreigingen gesproken, welke

ik als persoonlijke

nog

Ik zal uwen kostbaren

plaats.

tijd niet

vergeven had. Maar op

vergeven

heb,

hierbijgaande

brochure

wordt het Classicaal Bestuur van Amsterdam in

bl.

14 van de en

zijne leden

daden door middel van klinkklare n laster overgegeven aan de ver-

atnbtelijke

zijne

apriori

Van

noodigen.

te

beleedigingen

om

en reeds

misbruiken door

achting van heel het lezend publiek, alsof zij van personeelen haat dol vamuoede geworden in een krankzinnigengesticht verdienen opgesloten

zyn en

en verspreider van zulke taal niemand minder alhier, indertijd lid der

Raadsheer

Hof

in het

is

te

worden^ terwijl de schrijver

dan yr. Mr. A. F. de Savornin Lohman

nu ontbondene Tweede Kamer van de Staten-Generaal, gewezen van Brabant, en zich

noemend

Professor der Vrije Universiteit op

gereformeerden grondslag.

Immers, van

,,de bestrijders"

pasgenoemd

het

door Dr. Kuyper verdedigde beginselen"

,,der

Bestuur.

Classicaal

Niemand, dan

zij,

nam een

zijn

de leden

schorsingsbesluit

betrekkelijk de bedoelde „tachtig fatsoenlijke menschen."

Misschien

in

van

besluiten

erkend

betrekkingen

burgerlijke wetgeving geoorloofd, zich aldus uittelaten

een

kerkelijk coUegie, ofschoon het zijnen oorsprong heeft

Souverein

het

van Staatswege

altijd

onze

van

gezag dezer landen, werkt volgens een door Z, M's.

23sten Maart 1852, No. 3 bekrachtigd Algemeen Reglement, en

den

van

besluit

voor

het

is

handelwijze

de

over

wordt.

Ja^

schroom

ik

nog

en bestuur van de Classis Amsterdam in bepaalde

als representatie

dat juist deze bekleeding

niet te zeggen,

met gezag en de oorsprong daarvan voor de „fatsoenlijke menschen" van den schrijver en voor den schrijver zelven, niemand boven zichzelve erkennende, eene reden te meer is,

om

het Bestuur aldus te verachten.

Maar hoeveel de bescherming, waarop de Kerk dan ook

dage toch

wenschen

te

overlate,

misschien

is

zedelijke aanspraak heeft, heden ten het volgens diezelfde wetgeving dan

geoorloofd aan personen, aan kerkelijke ambtenaren die ambtshalve optreden

niet

en hun plicht doen zulk een misdadig voornemen toeteschrijven, en dat in hetgeen

de

in

zij

volgende woorden

op

spreken

zij

doeling bestaan

den lijke

dien

om

te

dag

Zij

doen

de

bedoelde schorsing

dit,

zij

vallen

op den 4den Januari aan, uit

,,m e

t

d

e

w.

uitgesprokene b

is

z.

e-

wat

er

toch worden moet van onze maatschappij, als onz

gedoogen dat zulke dingen door

worden? En vaak heb ik ondervonden, dat althans in de kerkeongelooflijk is zulke woorden eene zéér slechte uitwerking hebben waarmede men het kerkelijk gezag hoont, en de boosheid, die vele

verspreid

wereld

van

:

d.

vijf

gedacht,

ik

alle

:

toch de brutaliteit,

leden

:

burgerlijke rechters of Officieren van Justitie

druk

meX al

onzer eerwaardigste predikanten van hun berooven."

o. a.

Vaak heb achtbare

stri/'d

gepubliceerd, of ook in hunne vergaderingen gezegd hebben, als geschied

het

Waar men ons

Classicaal

Bestuur jegens hunne personen en bedieningen ondervinden.

toch zulk een wreedheid toedicht, zooveel persoonlijke laagheid durft

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 235

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's