Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 363

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 363

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

;

;

345

DE ONDEKNOMEN VELDTOCHT. 1885

hebhen

gestemd

Bijvoegingen

de iu die Uitspraak vermelde Wijzigingen en

Algemeen Reglement en

het

in

vó()r

Instructie

voor de Commissie

Bestuur over de Kerkgebouwen, Goederen, Fondsen en Inkomsten

tot

het

lier

Nederduitsche Hervormde Gemeente

zijn

aan verstoring van orde en rust en aan vergrijp iu de uitoefening van

te

Amsterdam, schuldig verklaard

met bevestiging der Uitspraak van het Provin-

kerkelijke betrekkingen, en,

Juli 188G, ontzet zijn van de

ciaal

Kerkbestuur van Noord-Hollaud

door

hen in de Nederlaudsche Hervormde Kerk en de Nederduitsche Her-

vormde Gemeente

Amsterdam bekleede

te

onbepaalden

voor

en

d.d.

tijd

1

kerkelijke bedieningen en ambten,

vervallen verklaard zijn van de bevoegdheid tot

het uitoefenen van kerkelijke rechten en tot het aanvaarden

bedieningen een

2".

;

schrijven

van genoemde Kerkeraadsleden,

gereg. sub N". 588, houdende mededeeliug, dat

zij

d.d.

IS October

hunne aanvrage

van gemelde Uitspraak voortzetten met verzoek gelegenheid tot

van kerkelijke

l88(i^

revisie

willen geven

te

inzage der stukken en voorts tot bepaling van een termijn, binnen wel-

ken stukken door hen kunnen worden ingediend

;

een schrijven van dezelfde Kerkeraadsleden, d.d. 15

3".

sub

gereg.

N".

681,

November 188G'

houdende bericht van toezending van 25 exemplaren

der Memorie, waarin ten hunnen behoeve de gronden uiteengezet zij

om

zijn,

waarop

welk bericht voorts opmerkingen gemaakt wor-

revisie aanvragen, en in

den over het door de Algemeene Synode, vóór hare Uitspraak d.d. 21 September 1886, ingesteld getuigenverhoor 1".

de daarna toegezonden stukken, waaronder het „Laatste

van de leden der Synode"

conscieutie 5**.

eene

op de

missive

van

31

schrifturen,

tot

tot

de

;

van den President der Algemeene Synode, verminderd

helft harer leden, d.d.

naar Art. de

Woord

13 October 1886, gereg. sub

IJ".

562&, waarbij

het Reglement voor kerkelijk opzicht en tucht enz., al

de

zaak

betrekkelijk,

met uitzondering van de minute

der Uitspraak, toegezonden worden aan de vergadering der geheele

Overwegende, dat door Requiranteu

in revisie is

Synode

voldaan aan den gestelden

termijn

en aan de verplichting tot het stellen van voldoende zekerheid der

kosten

naar

Artt.

33 en 34 van

liet

Reglement voor kerkelijk opzicht en

tucht enz.

Verklaart

vraag

tember

om

Kerkeraadsleden

ontvankelijk in hunne aan-

herziening van de Uitspraak der Algemeene Synode

1886,

tucht enz.

bovengenoemde

;

naar Art.

d.d.

24 Sep-

15 van het Reglement voor kerkelijk opzicht en

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 363

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's