Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 118

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 118

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

,

112

Wie niet komt langs de verheven baan wordt aan den troon der genade afgewezen en ziet straks tenzij bij zicb bekeere het vuur van Gods heiligheid en gerechtigheid tegen zich ter vertering ontbranden. ,

,

Het gebed had plaats in eenvoudigheid, in ootmoed. Eenvoudigen, men wist het, wil God steeds gadeslaan, en den nederigen wil Hij zijne genade niet onthouden. Neen, hoewel de Heere hoog is, ziet Hy nochtans den nederige in zijne gunst met een oog van teedere erbarming aan en heft hem uit zijne ellende op. »De arme spreekt smeekingen, maar de rijke antwoordt harde dingen;" ziet dit in den Farizeeër en den tollenaar (Luk. 18 9 14). En welke toepassing maakt dan de Zaligmaker? Deze: » Wie zichzelven verhoogt, zal vernederd, en wie zichzelven vernedert, zal verhoogd worden." Geliefden! dat de Heilige Geest ons door zijne kracht o. vernedere en verootmoedige, opdat ieder onzer met ootmoed smeekend kome tot den troon der genade om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd! (Hebr. 4 16.) Het gebed der discipelen had plaats in eendracht, in onderlinge liefde, met harten, die samenstemden iu de liefde tot öod, tot zijnen dienst, in gehoorzaamheid aan zijn heilig Woord, tot de eer en verheerlijking van zijn grooten en heiligen naam. Nu, wie zoo leeren bidden, zijn in beginsel geoefend in de school van zelfverloochening. Zij zeggen met den dichter: »Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen Want de Heere gebiedt aldaar den zegen en het leven tot in der eeuwigheid." (Ps. 133 la, db.) En »zij worden dronken van de vettigheid uws huizes en Gy drenkt hen uit de beek uwer wellusten." (Ps. 36 9.) Volle beken, stroomen des levenden waters werden op den eeuwig gezegenden Pinksterdag over de schare der discipelen uitgegoten en nog is de riviere Gods niet uitgedroogd, want alle dorstigen drinken er ook nu nog uit en dat om niet (Openb. 21 6b.) Het gebed had plaats uit behoefte des harten, in volharding, om gedoopt te worden met den Heiligen Geest, om niet alleen voor eigen hart, tot onderwijzing en vertroosting, ingeleid te worden in alle waarheid, maar ook om tot hunne gewichtige taak, tot den bouw van 's Heeren huis, te worden toegerust met al de noodige gaven, vereischt tot zulk een voortreffelijk werk. o. Zij gevoelden het, niet bekwaam te zijn tot een zoo heerlijk ambt, en daartoe geroepen, zag men heilbegeerig, pleitend op Gods beloften en toezeggingen en teedere ontfermin-

:

:

!

:

:

,

:

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 118

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's