Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 784

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 784

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

778

En

die gerechtigheirl, dat God zijn volk hier op aarde doet en hunne zaken richt, is immers een uitvloeisel van de genadige toerekening der gerechtigheid van Christus I Het is een en dezelfde gerechtigheid Gods, waardoor Hij zijn. volk bekleedt met hetgeen van Christus is, en dan ook hen rechtvaardigt en uithelpt van al hunne vijanden. Maar dan is er ook nog een derde zin, waarin wij kunnen zeggen, dat gerechtigheid uit de aarde spruit, onder de bedauwing des Geestes, n.1. in den godzaligen wandel dergenen, die den Heere vreezen, o, Denkt er aan, waar de sappen des Geestes in de ziele doordringen, daar blijft die vrucht niet achterwege. Want als genade gesmaakt wordt, o hoe beminnelijk wordt dan de dienst des Heeren; hoe wordt het gansche harte, zonder terughouding, daartoe dan genegen, o, Mondbebedenk toch, dat noch hoereerders, noch afgodendienaars, lijder noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen roovers, het Koninkrijk Gods beërven zullen. De Heilige Geest werkt nieuwe gezindheden en begeerten, en stiert in nieuwe paden, n.1. in den weg van Gods geboden. Het werk des Geestes in de ziel strekt tot dooding van den ouden mensch met zijne werken en tot opstanding van den nieuwen mensch, die naar Gods beeld geschapen is, in ware kennisse, gerechtigheid en heiligheid. Daarom geschiedt onder de regeering van dezen Koning Jezus, wat we lezen: »Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruischen als de Libanon en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde." Het ontvangen van den Heiligen Geest wat geeft het toch een zegenrijke vrucht Joel getuigt er ook van in dezelfde beeldspraak, als hij zegt: «Vreest niet, gij beesten des velds want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen; want het geboomte zal zijne vrucht dragen, de wijnstok en vijgeboom zullen hun vermogen geven. En gij, kinderen van Zion verheugt u en zijt blijde in den Heere, uwen God; want Hij zal u geven dien Leeraar ter gerechtigheid, en Hij zal u den regen doen nederdalen, den vroegen regen en den spaden regen in de eerste maand. En de dorschvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overloopen." Daarvan profeteerde hij ook, »dat de bergen van zoeten wijn zullen druipen, en de heuvelen van melk vlieten, en alle stroomen van Juda vol van water gaan; en er zal eene fontein uit het huis des Heeren uitgaan, en zal het dal van Sittim bewateren." ziet,

recht

!

;

,

!

!

!

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 784

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's