Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 592

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 592

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

586 Daartoe moet de Heilige Geest tot dooding levendmaking van den nieuwen mensch in ons werken, opdat wij niet de werken des vleesches, maar des Geestes volbrengen. Zwaar is de strijd tusschen vleesch en geest in den wedergeborene; maar hoe hachelijk ook, hij moet gestreden ten einde toe, totdat de oude mensch in den eeuwigen dood wegzinkt. Zonder dien strijd geene kroon, zonder dien dood geen leven. Kent gij dat leven, dien strijd? Is in Romeinen 7 reeds de geschiedenis van uw geestelijk leven beschreven ? Geliefden houdt aan in den strijd, biddende om kracht tot volharding en overwinning. Ach, die strijd wordt te weinig gekend, te flauw gevoerd Het onderscheid tusschen Gods volk en de wereld is in de werkelijkheid zoo gering, de kenmerken van het geestelijk leven zijn byna onzichtbaar. Heeft Satan in do wereld en het vleesch zulke machtige bondgenoomaar ten, beproeft niet in eigen kracht weerstand te bieden verwacht uwe kracht in en uwe zegepraal na den strijd alleen van Hem, die voor zijn volk de volkomen overwinning heeft geleid

worden.

van den ouden,

tot

!

!

;

behaald. En hebt gij niet alleen in uw vleesch te kampen tegen wellust, eerzucht, gemakzucht, ja tegen allerlei zondige bewegingen en begeerlijkheden, die uw geestelijk leven schaden, uw zielewelvaart benadeelen, uw zielerust ontnemen; maar hebt gij ook in uw geest een zwaren kamp tegen Satan te voeren door allerlei machten van dwaling, van twijfel, van ongeloof, die u geheel dreigen te overmeesteren en in u in geliefden! laat dit uw duisternis en ellende nederstorten troost zijn, dat alleen door Gods kinderen die strijd van Satan wordt gekend dat hy alleen tegen zijne vijanden die aanvallen, ,

;

op gewelddadige wijze, beproeft. Welke en overleggingen ook in uw hart opkomen, zoo gij ze waarlijk met smart ervaart, met afkeer verfoeit, met kracht bestrijdt, zij zijn niet anders dan booze inwerpselen des Satans, inwendige aanvechtingen, die ten doode kunnen benauwen, maar niet in den dood doen wegzinken. Als hij u doet twijfelen aan uw genadestaat, door twijfel aan Gods liefde, macbt en trouw, tegenover de veelheid, de grootheid, de langdurigheid uwer zonden op te wekken als hij u influistert, dat gij reeds te lang, moedwillig, tegen Gods uitdrukkelijken wil, tegen Gods herhaalde roepstemmen hebt voortgezondigd, ja, wel eens daarom tegen den Heiligen Geest zoudt kannen gezondigd hebben en u daardoor tot op de grens van vero, geeft toch geen gehoor aan twijfeling en wanhoop voert die booze inblazingen van den duivel, die slechts uw verderf

op listige, booze gedachten hetzij

hetzij

;

,

,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 592

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's