Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 33

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 33

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

27

doch door den Heiligen Geest, die ons is gegeven. Het is toch dezelfde Geest van Christus, die het oog opent voor en den voet leidt in het gebod. Hij is het, die, persoonlijk wonende in uw hart, daarin werkt het willen ea het werken naar zyü welbehagen. Beseft gij het, dan zult gij met vreeze en beven om u tegen den Heiligen Geest te bezondigen t-n Hem smarte aan te doen en te smaden uwe zaligheid uitwerken, houdende wat Jezus gebiedt en waartoe de Geest van Christus

u

dringt.

Een prikkel, door dien Geest gebruikt,

is het besef, dat Hij dat het Jezus' geboden zijn. Ben dochter, die een vrome en wijze moeder had, zal zich in de ure der verzoeking met aandoening, die tot gehoorzaamheid prikkelt, het woord harer moeder herinneren of laten herinneren. Zoo is er ook een aangrijpende kracht in, als de Heilige Geest ons toefluistert: »Doe dit, het is J e z u s' gebod. Gij wilt toch Hem niet opnieuw kruisigen, die voor u stierf aan het hout?" Hier ligt de rechte prikkel, die wellicht ook u, mijn lezer, onweerstaanbaar werd in den strijd onzer dagen. Gij hadt reeds lang gevoeld, dat Christus' kroon vertreden werd in zijn eigen kerk; daarom juichte uw hart de kloekheid der broederen toe, die eindelijk, eindelijk, en dat met zoo heerlijk talent, het waagden, ongehoorzaam te zijn aan de decreten der menschelijke willekeur uit gehoorzaamheid aan Jezus' gebod. Daarom ook voelde uw hart zich getroffen, toen de »booze dienstknecht" de gaarne getrouwe knechten des Heeren sloeg en wondde in zijn eigen huis. Doch om de kerkgemeenschap met de getrouwen in den lande voort te zetten, dat kostte veel liefs, dat liep uit op een kruisdragen, en uw harte beefde er voor terug. Doch toen kwam de Heilige Geest en liet u gevoelen, wat de Schotsche maget uitriep, toen zij den martelaar in de zee aan een paal gebonden zag stikken door den opkomenden vloed: »Zij vermoorden mynen Heer!" En waar wij zagen, hoe Jezus' geboden werden veracht en daarin zijne kroon vertreden, daar was het niet langer uit te staan, om zich den geweldenaren, zij het ook geveinsdelijk, te onderwerpen, en voer de kloekheid in het hart, die hun juk afwierp, hunne kleêren verscheurde, om, met berouw en schaamte, weer Jezus als den eenigen Koning zijner kerk tevoet te vallen, en zijn dierbare geboden te omhelzen. Waar uw hart gevoelde, dat een vreemde zich indrong en verwijdering veroorzaakte tusschen uw Bruidegom en zijne bruid,

u diep

in de ziel drukt

:

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 33

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's