Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 57

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 57

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

:

HET PLAN DE CAMPAGNE. Ter goeder trouw werd moesten, gelijk

zij

Hli. Kerkvoogden meenden, dat

ze verzuimd.

handelen

zij

gehandeld hebben.

zoeken

verzuim

Dit

wier

39

deugdelijkheid

nu

zij

Anders toch zou aan hunne administratie,

herstellen.

te

overigens boven allen twijfel verheven

is,

de noodige rechtsgrond

ontbreken.

Wat

dan verzuimd werd

er

?

Niet de verkiezing van nieuwe Notabelen, die

benoeming

Maar

omdat

die van kracht blijven moet,

er

immers reeds benoemd hebt, eene

gij

zij

verzuimd geworden, u de groote vraag

is

regtmatigheid plaats had.

in alle

beantwoording voor

ter

te stellen

Wilt gij at of niet het beheer uwer kerkegoederen behouden?

Deze vraag

wordt

thans gedaan, schoon in een anderen

u

van het grootste belang, daaraan uwe aandacht

Vóór

te

Het

vorm.

is

derhalve

wijden.

het jaar 1866 oefende de Staat eene rechtstreeksche tusschenkomst uit

bij

het

beheer onzer Kerkelijke goederen.

Dientengevolge was het onderworpen aan de Staatsmacht.

Onze vrijheidlievende Koning

Kerk

band een einde gemaakt, en aan onze

heeft aan dien

ten dezen gelijke vrijheid verzekerd als door andere gezindheden genoten wordt.

Tot

dez2r

regeling

Voorloopig Algemeen

Maar

vrijheid

CoUegie heeft

dit

begonnen met

kerk

M. een CoUegie,

Z.

dat den

naam droeg van

Toezicht.

de geschonkene vrijheid

nemen, die het

besluiten te

onze

benoemde

CoUegie van

niet geëerbiedigd;

vrije beheer, uitteoefenen

het

is

(waaruit

toch

schrijven

op eene wijze alsof de gemeenten verplicht waren haar uittebrengen.

Deze wederrechtelijke gen tegenstand,

bestaat),

buitensloten, en

terstond

door de gemeenten

stemmingen voor Notabelen

terugneming van de pas geschonkene vrijheid verwekte

waarvan

het gevolg

uit te

hefti-

was dat een zeshonderdtal gemeenten, waaronder

Amsterdam, Rotterdam, 's Hage, Harderwijk, Utrecht, Harlingen, Sneek, zich tegen het Algemeen CoUegie verklaarden, en het vrije beheer harer kerkegoederen verkozen. Ten gevolge nu van dezen tegenstand, en van te Utrecht in het voordeel van "t vrije uitgesprokene

beheer

vonnissen,

staande vraag alsnog ook aan

Het

eerste

Heeft

Uwe

punt dus, dat

gij

U

genoemde CoUegie aangeraden, de boven-

het

doen.

dient te overwegen,

kerkvoogdij, gekozen door

noodig van buiten deze gemeente 't

heeft te

Uwe

is

dit

:

Notabelen en

Uwen

Kerkeraad, toezicht

?

Zou, natuurlijk, eene groote beleediging

zijn

voor

al

die

genoemde

Collegie's,

zoo

deze vraag toestemmend beantwoordet.

gij

En

mogen niet veronderstellen, dat er, ten gevolge van uwe stemmingen, eene komen zoude, die door onbekwaamheid of oneerlijkheid, een slecht be-

wij

administratie

heer zou voeren.

En zoo de tegenwoordige Kerkvoogden,

uit

een recht geplaatst gevoel van verant-

woordelijkheid, eenig toezicht begeeren, zoo kunnen

zij

dat vinden in het CoUegie van

Notabelen, in den Kerkeraad, en in de openbaarheid van hunne administratie.

Tegen den

verkeerdheden

Haag

CoUegie

zijn

kan

zetel heeft

beschermen;

de

;

allerminst een CoUegie waken, dat in Middelburg en in

tegen knoeijerijen kan geen reglement noch oppermachtig

deugdelijkheid

der

administratie hangt enkel af van de ge-

schiktheid der personen, die het beheer in de gemeente voeren.

uwe Kerkvoogdij dus geene behoefte aan toezicht van buiten Algemeen CoUegie te verkiezen. Veel kwaad zou ik er niet in gevonden hebben, zoo het vroeger de

Heeft ik

U

:

allerminst zou

raden, het toezicht van het

sluiting

der

vastgesteld.

gemeenten

had gezocht,

en

vrijwillige aan-

zoo het een vrijheidlievend Reglement had

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 57

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's