Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 260

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 260

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE ONDERNOMEN VELDTOCHT.

242 te

als in

doen bedaren en van uitspattingen,

was het raadzaam,

Dientengevolge

de Koepelkerk

zijn

gepleegd,

in de eerstvolgende

te

weerhouden."

dagen geene ver-

gadering van het Kiescollegie te houden, te meer omdat een paar honderd

na dat

onmiddellijk

leden

Maison Stroucken houw en trouw

in

oproer,

gingen zweren aan de Geschorsten. dat het Grootboek niet aan geschorste Diakenen

wij dan,

Verder zorgden

noch aan geschorste Kerkmeesters kon uitbetalen, maar eerst na de ondubbelzinnige prediking door het geweld, aan de Consistorie-deur gepleegd,

op welsprekende wijze gehouden. Echter, met betrekking

tot de

moest het verbod zoo spoedig mogelijk ingetrokken worden.

Diakonie

Vele door de

Diakonie wettig verschuldigde pensioenen, lijfrenten enz. moesten ten spoedigste uitgekeerd worden, zou

verband met het

dat in

men geen

socialistische

kon worden. Gelukkig, dat

lijk

ingevolge eene den

12'!^"

gehoudene con-

van de Voorzitters en de Secretarissen van de Synode, het Classicaal

ferentie

Bestuur en

kon

ik,

aanleiding vinden tot een opstootje»

rumoer van die dagen hoogstgevaar-

den

Kerkeraad,

berichten, dat de uitbetaling

daat van

het

aan hare gemachtigden op een nieuw man-

Bestuur, doende wat des Kerkeraads

Classicaal

14'ien,

de Kerkeraadsvergadering van den

op

is,

zou ge-

schieden.

Ook

voor het voeren van processen zochten

was mij reeds den

lO"^""

ambtelijken steun.

wij

Januari de niet geringe som van

maar

geworden voor proceskosten,

/"

Wel

10,000 toegezegd

ik wenschte, dat de gansche

Kerk zou

optreden tegen het ruw geweld van het radicaalste kerkrechtelijke Modernisme, dat, onder

„Gereformeerd" krijgsgeschreeuw, een aanval op de gansche ker-

gedaan had.

organisatie

kelijke

De

daarvoor noodige machtiging (Art. 66,

Begl. KerTi. Ops, en Tucht) werd, gelukkig, spoedig verkregen.

Van wij,

crimineele

ofschoon

heb,

middelen, elk

Kerk Tot

processen

ten einde broeders te spareu, zagen

af keerig

ons van zeer bevoegde zijde aangeraden werd,

met gebruikmaking van Art. 31

noodig,

zulke

het

althans voorloopig, af;

denkbeeld

om

door geweld en

te beproeven, beslist

alle verwijt

zouden

officiëele

direct

zoo

Wethoeh van Strafvordering, van terwijl wij, gelijk ik reeds list

gezegd

de herovering van de Nieuwe

en onverwijld verworpen hebben.

wij voorts het

kundige vraagstukken, die

noch persoonlijk,

zelfs,

in

noch

zwijgen doen.

Ook omtrent alle

menigte gesteld werden, zouden indirect

spreken.

Wij zouden

daden antwoorden, en zooveel mogelijk slechts aan

rechts-

wij ambtelijk

slechts

met

officiëele college's.

In de gegevene omstandigheden was zwijgen wel eene groote zelfverloochening,

maar niettemin een vruchtbaar spreken.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 260

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's