Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 274

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 274

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

!

DE ONDERNOMEN VELDTOCHT.

256

Dokkum

de eerste dagen uit

wij reeds in

vingen

maten" het volgende adres Aan

van een 60tal „manslid-

:

hel Classicaal bestitur der gereformeerde

Weleerwaarde en Eerwaarde Heeren

Kerk

Amsterdam.

te

!

te Dokkum, hebben met diepe genomen van UEw. handelingen in de

Ondergeteekenden manslidmaten der Ned. Herv. Kerk smart en niet zonder verontwaardiging kennnis

gereformeerde Kerk

Het

meenen dat

Wij

besluiten.

geven

oude beproefde artikeltjes

Om

Uwe bevoegdheid hebt geleend

belijdenis

afgeschaft

is

God

's

buiten ging

;

al

is

;

en wat nog erger

is

lidmaten regt van bestaan te officieele

wijze onze al-

die belijdenis sedert jaren door tal van

UEw. mag komen van Uwe

in

UEw.

om

handelingen

te

in broereligie te

is.

wijden op het zeer gewaardeerd schrijven

van Ds.

de Heraut Van lo dezer.

UEw.

Heeren genade leidde

die leerden bidden

„Leer

:

in het regte

mij, naar

Uw

om

spoor

op waardige wijze terug

met den betrokken kerkeraad en met

liefde en eenheid

broederlijke

tot

wenschen

hartelijk toe te

de Amsterdamsche kerkeraad onze gereformeerde

met

wij zoo vrij zijn

van Lingen

keeren

te

om moderne

handhaven zooveel dat maar immer mogelijk

Mogen

Uwe, waarin met kleine

het

wij niet nalaten

aftebidden, dat ge terug

gemeenschap

derlijke

als

ondermijnt.

bovengenoemde reden kunnen

van

en

een college

dat

gereformeerde kerk, waarin toch nog nooit op

eene

in

gij

Uwe hand

ons oog dat ge

in

onverstaanbaar

absolut gezag der H. Schrift wordt erkend, tot zulke handeling kan

het

uitzondering,

Amsterdam.

te

ons

voor

is

te

allen,

wil te handelen."

Met de meeste hoogachting

UWEw. Ook de volgende

letteren,

dw.

dr.

.

.

.

afkomstig uit een gansch ander oord, gaven

de hooge noodzakelijkheid duidelijk

te

kennen, maar tevens de groote nut-

tigheid onzer onthullingen. „

dank

Ik

ben geworden bewegen,

Waarde Vriend

zeer voor

u

het

in

men

daar

en

Jac. in zijn brief

3: 15 daard begbn geruimen mijn

humeur

ik mij voor

met

etc.

Zeer

houd en

bevestigd

ik

wel

mij

ben

worden.

van den kring, waarin

tijd

aanbevelenswaardig acht.

weder meer ingewijd

verplicht

zijt

te

verkeren en

De

lectuur van

geweest, u te

te verliezen

dit tweetal

verwijderd heb.

Hoe moet

moede

het ulieden te

zijn,

moeten komen.

aanbevolen voor de toezending van hetgeen door u ik

wat

Heraut en Stan-

geleden zulk een verdervenden en verderflijken invloed op

benieuwd naar

de

onthullingen, die

Wat de brochure van Lohman

zich zeer gemakkelijk

gij

oefenen, door den demonischen toon, die er in heerscht, dat

die lieden in aanraking te

gelegd,

uitvoerig schrijven^ waardoor ik al

zeer groot gevaar loopt van

— 18

uit te

goed van

uw

interieur

Half Januari had

ik

nog

ter

perse

is

nog moeten komen of

aangaat, mij dunkt,

volstrekt geen plan,

hij

om mij

maakt het

eenigermate

in dezen strijd of deze quaestie te

of

mengen, daar er handen genoeg aan 't werk kwamen nog wel zouden komen - en nu heb ik de pen ook al mede gevoerd. Die „Biddag" aanst. Zondag is den Pharizeër uit de gelijkenis waaidig. Moge de

Geest der diepe verootmoediging vaardig worden over deze „bedrukten." Blijf gespaard en gesterkt om als een kind des Lichts al uw werk te doen, en geloo^ mij steeds.

.

.

.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 274

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's