Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 695

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 695

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

689 Mijn Heere en mijn

God

!

Joh. 20

:

2S5.

Als wij de lijst der discipelen nagaan, welk een onderscheid van karakter merken wij dan bij dat twaalftal op en toch zgn allen, met uitzondering van den zoon der verderfenis, éen in liefde tot den Heere Jezus, omdat allen, al is er ook een uitverkoren drietal, en wederom uit dit éen, dien de Heere liefhad, door Hem met een eeuwige liefde zijn bemind. Hier wordt u Simon Jonaszoon genoemd, dien gij leert kennen als vurig van aard, voortvarend en driftig, geheel het tegenbeeld van dien zachten en stillen, dien diepdenkenden Johannes. Toch gaan ze samen naar den tempel als om te toonen, dat het woord: 5>Gelijk zoekt gelijk" bewaarheid kan worden, al komt ook de natuurlijke aard niet overeen. Is het waar, wat Clemens ons mededeelt, dat Filippus de discipel is, tot wien de Heere zeide (Luk. 9 60): s>Laat de dooden hunne dooden begraven; doch gij, ga heen en verkondig het Koninkrijk Gods", terwijl Johannes (Joh. 1 44 vv.) hem aanstonds volgen en een Nathanael tot Jezus leiden laat, dan staat tegen dezen, die zoo vast overtuigd en zoo ras be13 sloten was, een Thomas over, met wien hij in Hand. 1 tot éen paar verbonden voorkomt. Thomas." Die naam luidt in de Grieksche taal »Didumos", in de onze: «tweelingbroeder". Wie zijn tweelingbroeder was, maar wel weet ik, meldt ons Schrift noch overlevering dat, al keurde de Heere ook zijn tijdelijk ongeloof af, ik vvenschen zou, dat hij onzer aller tweelingbroeder was in liefde tot den Heere Jezus en Zijn volk in het » Mijn Heere en ;

:

:

:

5>

:

;

:

myn God

!"

Een oude overlevering, door Gregorius Nazianzenus en Ambro-

Thomas

daar op koninklijk bevel, met lansen zijn doorstoken, terwijl zijne beenderen vandaar naar Edessa zoudon gevoerd zijn. Schijnbaar wordt zeker die overlevering bevestigd, doordat de Syrische Christenen in Indië zich Thomas-Christenen noemen, en dezen onzen apostel als den stichter hunner kerk eeren. Dewijl deze Christenen echter Xestorianen zijn, dat is, dat ze de twee naturen van Christus van elkander scheiden en het menschelijke en Goddelijke in Hem alleen in de betrekking van werken tot elkander stellen, willen wij dan ook in dien zin geen Thomas- Christenen zijn; niet Constantinopels bisschop volgen en diens meening onderschrijven, maar wel het woord van Thomas, die in den éenea persoon van den herrezenen Heiland zag: zijn Heere, en zijn sius gevolgd, zegt, dat

den marteldood gestorven

God

tevens.

is.

in Indië heeft gepredikt en

Te Calamina zou

hij,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 695

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's