Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 315

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 315

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE ONDERNOMEN VELDTOCHT. Kerkeraad,

297

en de Diakonie, en beider Commissiën, en de Kerkvoogdij, ja ook de ge-

meente zelve zooveel mogelijk Inderdaad

is

Want

niet te sterk.

gesteld.

ter zijde

dat overheersching en dwingelandij

mee gepaard,

er gaat

de naam van schrikbewind

ja zelfs is

;

dat allen, van wie tegenstand ondervonden of

gevreesd wordt, met de kerkelijke tucht getroffen of bedreigd worden. Jaar op jaar er aan censuur niet gedacht,

de

grootste

en

dat enkel

ergernis

om

is

wanneer openlijk op den kansel aan de gemeente werd gegeven. Maar nu gaat men censureeren op groote schaal, zelfs

niet

adviezen of stemmingen, ja

enkel op grond van de meest losse

zelfs

€n onwaarschijnlijke vermoedens.

En wat

nu de indruk, dien zoodanig optreden

is

Het wordt

Amsterdam maakt

in

?

luide toegejuicht door de meeste redactiën van „liberale" couranten, die

om

het echter alleen gebruiken als eene, huns inziens, geschikte stof

munt

er politieke

uit te slaan.

Het wordt toegejuicht door de meerderheid der predikanten baar

dat

is,

ook

die

;

wie echter verklaar-

bij

tegenover dat Classicaal Bestuur zich niet zoo geheel

zij

lichtelijk

vrij

gevoelen

;

en

eene zekere ingenomenheid hebben met absoluut gezag, door collega's

uitgeoefend.

En

wordt toegejuicht

het

door een aantal „anti-gereformeerde" gemeenteleden

welke dat „anti-gereformeerde" nu eenmaal boven

Maar

dat nu werkelijk de algemeene indruk

is

Zeker niet

bp de

bij

de burgerij en het volk.

?

waardigste wijze door de groote meerderheid der

nog

gewone kerkgangers, door de Hervormde

werkelijk gehecht zijn aan de

om

door die vele duizenden, die nu de kerkgebouwen voorbijgaan,

kerk;

verdringen

te

de

bij

bij

Integendeel, er wordt openlijk geprotesteerd,

groote meerderheid van die kerkleden, die

ware

;

alles gaat.

bijbellezingen, die des

Zondags

in

zich als het

de daarvoor geopende

lokalen gehouden worden.

En

voorts

Want

?

die groote meerderheid van de kerkgangers

minderheid van het gansche

„Welnu, op dat „voorts ?"

nog

kan

is

nog maar eene kleine

zielental. is

nog moeielijk een antwoord

de Amsterdammers

niet gelooven, dat

in het

te

En

geven.

algemeen,

om

ik

voor mij

het even wat

zij

gelooven of niet geluoven, deze overheersching van de Amsterdamsche kerk, erger dan ooit door een Roomschen kerkvorst in eenige gemeente is uitgeoefend, inderdaad zouden toejuichen of steunen.

Ik

begrijp volkomen, dat in het eerste oogenblik de „modernen," de „Groningers,"

de

„ethischen,"

Ik

begrijp

enz. als het ware tot verademing kwamen en opkefden, nu zij hun „gereformeerde" kerkbestuurders op ieder gebied zooveel mogelijk zagen ter zijde stellen.

volkomen, dat

kunnen ook

Maar

wij

weer

tot

zij

toen dachten

eenig nadenken moet toch

bij

„nu wordt de

:

leervrijheid hier gered

;

nu

ons recht komen."

ook

bij

hen de vraag wel oprijzen

:

„tot wel-

ken prijs?"

En dan en

dit

is

zelfstandigheid

de

prijs,

van

die er voor betaald

moet worden, dat het met de

de Amsterdamsche kerk, eeuwenlang tegen

alle

vrijheid

overheersching

met zooveel kracht en met zoo goed gevolg gehandhaafd, van nu af geheel uit zal zijn. Men zal dan erkend hebben, dat een klein Synodaal college in deze groote gemeente

mag komen bestaande stellen

invallen,

van

al

Kerkeraad

kerkelijke

in

is

te

verordeningen

mag

ter

daarbij

overtreden mag, de hier

zijde stellen, zich geheel in de plaats

mag

de eigene plaatselijke bestuurscolleges, kortom de Amsterdamsche kerk

onder curaleele mag oorloofd

alle

reglementen en usantiën

zeer

vinden

stellen, gelijk dit

kleine zijn,

naar de kerkelijke reglen^enten zelve slechts ge-

dorpjes, waar zelfs geen vier geschikte lidmaten voor een

en waar zulke curateele dus onvermijdelijk

is.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 315

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's